Wij vragen

Resultaat Plus biedt ambulante begeleiding en woonzorg met als doel om samen stabilisatie, herstel en ontwikkeling te bewerkstelligen. Wij focussen ons op jeugdige, volwassenen en gezinnen welke zijn vastgelopen als gevolg van psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking. Met een bevlogen, betrokken en deskundig team van 18 medewerkers bieden wij deze ondersteuning aan in de thuissituatie en binnen ons beschermd wooninitiatief in de regio midden-west Brabant.

Resultaat Plus gelooft dat iedereen ontwikkelingsmogelijkheden heeft als een veilige leer-en leefomgeving is geborgd en ondersteuning is afgestemd om iemands mogelijkheden. Beschermd waar nodig, zelfstandig waar mogelijk.

Gezien de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een leidinggevende die de werkzaamheden van zowel het ambulante team als het woonteam coordineert.

Doel van de functie:
Het coördineren en zorgdragen voor de realisatie van de werkzaamheden binnen Resultaat Plus.
Je bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het beleid.

Organisatorische positie:
Als leidinggevende binnen Resultaat Plus ressorteer je hiërarchisch onder de directie.

Resultaatgebieden
Medewerkers aansturen
• Geeft leiding aan medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en medewerkers te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren, waar nodig;
• Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen het team, signaleert trainingsbehoeften, zorgt dat medewerkers getraind worden en voert wervings- en selectiegesprekken;
• Houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken en bespreekt loopbaanperspectieven met medewerkers.
• Je werkt mee aan het ontwikkelen en behouden van de zorgvisie en het verder professionaliseren van de zorg (denk bijv. aan methodieken, trainingen en ander scholingsbeleid).

Tactisch beleid voorbereiden en realiseren
• Is verantwoordelijk voor het vertalen van het instellingsbeleid naar medewerkers van het woon- en ambulant team.
• Implementeert het tactische beleid van de instelling en draagt zorg voor de uitvoering ervan;
• Formuleert een werkplan voor het woon- en ambulant team op basis van de door de instelling uitgezette beleidslijnen/geformuleerde plannen;
• Voert het beleid uit conform de door de directie vastgestelde richtlijnen/afspraken.

Coördineren en bewaken van processen.
• Coördineert administratieve taken;
• Bewaakt de uitvoering van en deelname aan overleg- en samenwerkingsvormen;
• Fungeert als aanspreekpunt voor het ambulant- en woonteam.
• Heeft een signalerende, analyserende en rapporterende rol naar collega's en de directie met betrekking tot knelpunten in de uitvoering van het beleid en met betrekking tot ontwikkelingen;
• Voert het dagelijks beheer van de in de locatie in gebruik zijnde accommodatie en inventaris.
• Je signaleert tijdig risicofactoren en beschermende factoren op cliënt, medewerkers- en organisatieniveau. Je onderneemt acties voor het bevorderen van een optimaal leef en werkklimaat.
• Je coördineert in samenspraak met betrokkenen alle zorg rond de cliënt en zijn systeem. Je evalueert en bewaakt de juiste uitvoering van het opgestelde zorgplan, de continuering van zorg en de veiligheid van de cliënten. Je bent inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de zorg aan cliënten en zet de lijnen mee uit.
• Je houdt bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening met de geldende wettelijke en professionele kaders en levert een actieve bijdrage aan de kwaliteitsontwikkeling binnen de organisatie en je team vanuit deze wettelijke kaders.

Financiële doelstellingen behalen
• Bewaakt het budget van de afdeling en onderneemt actie bij dreigende tekorten.

Onderhouden van contacten
• Onderhoudt interne en externe werkcontacten en volgt afspraken op tussen Resultaat Plus en betrokken instanties.

Functie-eisen:
- Je bent 24 uur- 28 uur inzetbaar.
- Je hebt minimaal een afgeronde, relevante zorggerelateerde HBO opleiding aangevuld met een managementdiploma. Of een relevante WO opleiding.
- Je hebt werkervaring met diverse problematieken, zoals opvoed- en opgroei problematiek, lvb problematiek en management taken.
- Je houdt kennis op peil door de ontwikkelingen te volgen binnen het vakgebied en bent in staat dit te vertalen en intern en extern uit te dragen in je werkzaamheden.
- Je beschikt over goede contactuele vaardigheden, een sterk empathisch vermogen en je werkt graag samen, ook in gesprek met samenwerkingspartners.

Specifieke functiekenmerken
• Sociale vaardigheden voor het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers;
• Managementvaardigheden voor het leidinggeven en aansturen van de organisatie-eenheid;
• Plan- en organisatievermogen;
• Analytisch vermogen;
• Proactief en ondernemend in het signaleren en bespreken van consequenties van ontwikkelingen;
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vertalen van beleidsplannen en het onderhouden van contact met in- en externe contactpersonen

Ons aanbod

Ons aanbod
Werken bij Resultaat Plus bied je de mogelijkheid om je kennis, ervaring en creativiteit maximaal in te zetten in een ondernemend, energiek en deskundig team. Je hebt de vrijheid je eigen werkdagen en tijden in te plannen. Je start met een jaarcontract, met de intentie te verlengen naar een vast dienstverband.

De CAO Sociaal Werk is van toepassing.
Salaris: 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering;
Opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn;
Een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget;

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende