RIBW Brabant

RIBW Brabant biedt herstel ondersteunende zorg aan mensen vanaf 16 jaar, met (ernstige) psychiatrische of psychische kwetsbaarheden, individueel of in een gezinssituatie. We werken samen met de cliënt en iedereen die voor hem of haar belangrijk is aan een basis voor herstel, waarbij we samen mogelijkheden verkennen. 

RIBW Brabant is een warme, informele en professionele organisatie die haar cliënten centraal stelt. Meer dan 500 medewerkers, 100 vrijwilligers, stagiaires en BBL-ers staan dag en nacht voor ze klaar. Vol passie en gedrevenheid. En dat krijgen we ook terug: onze cliënten beoordelen onze zorg met een 8!

Wij geloven dat een mens vaak veel meer kan dan hij of zij zelf denkt. Onze professionals zijn een bron van inspiratie en motivatie voor anderen. Onze medewerkers durven zichzelf te zijn en zien gelijkwaardigheid als hét uitgangspunt in de begeleiding van anderen. Gelijkwaardigheid zie je ook terug op de werkvloer. We gaan informeel met elkaar om en ondersteunen elkaar. We zorgen samen dat iedereen zich veilig kan voelen. Onze medewerkers zetten zich in om cliënten weer mee te laten doen in de samenleving. Zij zijn succesvol wanneer een cliënt zoveel mogelijk op eigen kracht zijn leven naar tevredenheid kan inrichten.

Ruim 30% van onze cliënten maakt gebruik van diverse vormen van beschermd wonen, terwijl de overige 70% begeleiding aan huis ontvangt. Onze 25 wijkteams in Midden-Brabant bieden passende begeleiding en ondersteuning op diverse beschermd wonen-locaties en ambulant, aan huis. Niet alleen op het gebied van wonen. Ook op andere leefgebieden, zoals financiën, gezondheid, sociale relaties, huiselijke relaties, werken en leren. Een totaalpakket. Collega’s die niet in de directe zorg werken, ondersteunen vanuit hun eigen vakgebied, kennis en ervaring. Iedereen draagt bij aan onze herstelvisie, van herstelcoach en leer-werkcoach tot administratief medewerker, marketeer, P&O-er of bestuurder. En ook vrijwilligers, stagiaires en BBL-ers werken vanuit die visie. 

Ons gezamenlijke doel is: iedereen (weer) mee laten doen in de samenleving. Veilig, tevreden en op eigen kracht. Daarin willen we allemaal waarde toevoegen. Deze gezamenlijke drive maakt de verbondenheid binnen onze organisatie groot.

Binnen RIBW Brabant zijn wij bijna altijd op zoek naar nieuwe collega’s; onder andere

Kijk voor meer inspiratie op: www.ribwbrabant.nl of bekijk onderstaande video!

Werken bij

De vijf pluspunten van RIBW Brabant als werkgever

 • Maatschappelijke betrokkenheid

RIBW Brabant is een organisatie met dienstverlening die ertoe doet. Bij alles wat we doen, staat onze cliënt centraal. Zo maken wij het verschil voor honderden mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid. Elke dag opnieuw. Als je bij RIBW Brabant werkt kun je zonder aarzeling zeggen: mijn werk is écht belangrijk. Je draagt bij aan de maatschappij. En dat is niet alleen heel relevant, het voelt ook nog eens héél goed.

Door extramuralisering van de GGZ, bieden we onze zorg steeds meer in verbinding met anderen. Niet alleen met het sociaal netwerk van de cliënt, maar ook met wijkprofessionals en regionale partnerorganisaties. Alleen door samen te werken bieden we het hoofd aan een steeds complexere zorgvraag. De uitdaging is om met elkaar méér te kunnen betekenen voor de cliënt en tegelijk slimmer om te gaan met middelen.

 • Uitdaging

Een baan bij RIBW Brabant is veelzijdig en biedt volop uitdaging. Het klinkt als een cliché, maar het is echt zo. Dat zit in verschillende aspecten. Wij werken volgens onze eigen unieke herstelvisie; een visie die onze medewerkers en vrijwilligers aanspreekt. RIBW Brabant kent bovendien een verscheidenheid aan doelgroepen, in een interessante sector: de psychiatrie, en we bieden een combinatie van ambulante zorg en begeleid wonen. Daarnaast gaan we aan de slag in verschillende leefgebieden, zodat iedereen eigen interesses en expertises optimaal kan toepassen.

 • Gelijkwaardigheid en respect

Respect en gelijkwaardigheid zijn belangrijk bij RIBW Brabant. Onze medewerkers ervaren dat ook zo, blijkt uit onderzoek. Er heerst een positieve, informele sfeer in de organisatie, met ruimte voor humor. Collega’s respecteren elkaar en staan klaar voor elkaar. Dat geldt overigens niet alleen voor onze relatie met elkaar, als collega’s, maar ook voor de relatie met onze cliënten. We staan naast de cliënt. Stapsgewijs en vanuit verschillende leefgebieden en deskundigheidsprofielen werken we samen met onze cliënten aan langdurig herstel. Zo is bijna tien procent van onze circa vijfhonderd medewerkers ervaringsdeskundig. De mix van kennis en ervaring in onze begeleiding is heel krachtig. We klaren de klus samen; alle medewerkers zijn gelijkwaardig aan elkaar en vullen elkaar aan.

 • Verantwoordelijkheid

RIBW Brabant is een platte organisatie, met korte lijnen. De organisatiestructuur zorgt dat cliënten, medewerkers en vrijwilligers veel zelf kunnen inbrengen; de verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen laag in de organisatie. Wij moedigen eigenaarschap en resultaatverantwoordelijkheid aan. Organisatiebreed: in het primaire proces en bij de staf en de ondersteunende diensten. Onze professionals werken in kleine, resultaatverantwoordelijke teams en daarbinnen hebben zij regelruimte om te doen wat voor de cliënt nodig is, zo lang als het voor de cliënt nodig is. Als je beslissingen écht samen neemt, sta je veel sterker als team. Je werkt samen naar één doel en dat is goed voor de teamspirit. Bovendien kan zo iedereen vanuit eigen rol verantwoordelijkheden pakken. Dat maakt het werk interessanter en het zorgt dat medewerkers en vrijwilligers hun kwaliteiten optimaal benutten en zich continu blijven ontwikkelen. 

 • Ontwikkeling

Er is veel ruimte voor de professionele autonomie van onze medewerkers. We verbinden persoonlijke drijfveren en talenten van medewerkers aan de visie van RIBW Brabant. We zorgen ervoor dat de prestaties van de organisatie en de teams inzichtelijk zijn, zodat medewerkers zien hoe zij bijdragen aan het geheel en hier tevens invloed op kunnen uitoefenen. We zetten in op taakverbreding en investeren bovendien volop in scholing en persoonlijke ontwikkeling.

Leren bij

Veel leer-mogelijkheden bij RIBW Brabant
RIBW Brabant heeft leren en ontwikkelen hoog in het vaandel staan. Daarom bieden wij ieder jaar stageplaatsen voor stagiaires aan. We bieden onze stagiaires de mogelijkheid om te leren binnen een organisatie waar veel ruimte is voor eigen ontwikkeling en uitdaging. Een goede begeleiding staat daarbij centraal. Daarnaast bieden we je een stagevergoeding, verzekering en interne training aan. 

Studenten mogen bij RIBW Brabant het vak leren van ervaren professionals met expertise in ziektebeelden als schizofrenie, borderline, eetstoornissen, verslaving, autisme, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen en angst- en stemmingsstoornissen. Ze doen ook ervaring op met werken met herstel ondersteunende zorg. Een aanpak die zorgt dat mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid, beter leren functioneren en daarbij zo min mogelijk professionele hulp nodig hebben. 

Zorg en welzijnsopleidingen
Voor studenten van de volgende opleidingen hebben wij stage-mogelijkheden: 

 • Sociaal-agogische mbo-opleidingen (3e of 4e jaars, niveau 4) in de richting Maatschappelijke Zorg, Verpleegkunde of Sociaal Werk
 • Sport en Bewegen (3e jaars, niveau 4) mbo-opleiding
 • Hbo-studie (3e jaars) in de richting Social Work

Ervaringsdeskundige stagiaires
In het tweede half jaar voeren Howie the Harp stagiaires taken uit op een werklocatie die horen bij een ervaringsdeskundige. Hier biedt RIBW Brabant verschillende stageplaatsen voor.

Afstudeerstages
RIBW Brabant staat open voor enkele afstudeerprojecten per jaar. Het is belangrijk dat je een concreet idee, onderzoek, project of thema aan ons voorlegt dat past binnen onze organisatie. We vragen daarom aan iedere afstudeerder om naast een motivatie ook een concrete onderzoeksvraag of opdracht aan ons toe te sturen. Heb je interesse om een afstudeeropdracht binnen RIBW Brabant uit te voeren? Stuur dan je motivatie en onderzoeksvoorstel naar stage@ribwbrabant.nl

Niet-zorg gerelateerde stages
Studenten van andere opleidingen die ondersteunend zijn aan het organisatieproces (bijvoorbeeld secretariaat, financiële administratie en communicatie) kunnen ook bij ons terecht. Sommige afdelingen hebben plaats voor een afstudeerstagiaire.  

BBL-trajecten
Is de combinatie werken en leren echt iets voor jou? Jaarlijks komen er leerwerkplekken vrij voor BBL-leerlingen die willen starten met de opleiding mbo 4 Maatschappelijke Zorg. Als je 18 jaar of ouder bent, kun je bij RIBW Brabant terecht voor de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Je beschikt al wel over een diploma vmbo (theoretische leerweg), mavo, havo of een afgeronde mbo-niveau 3 opleiding. Mocht je interesse hebben hou dan onze website in de gaten: www.ribwbrabant.nl

Voorwaarden stage
Aan stagelopen bij RIBW Brabant is een aantal voorwaarden verbonden:

 • je stage duurt minimaal 6 maanden en bij voorkeur 1 jaar 
 • je bent minimaal drie dagen en minimaal 24 uur per week beschikbaar 
 • je kunt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen 

Je kunt medio februari/maart en oktober/november stage-vacatures verwachten.

Vrijwilligers bij

Als vrijwilliger bij RIBW Brabant kun je veel voor onze cliënten betekenen. Daarom vinden wij het ook fantastisch als jij waarde wil toevoegen als vrijwilliger bij ons. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen.

Soorten vrijwilligerswerk
Onze cliënten zijn vaak erg geholpen met iemand die wat afleiding kan bieden. Je kunt bijvoorbeeld samen met hen een wandeling maken, sporten, een spelletje spelen of een praatje maken. Sommige cliënten kunnen wat extra ondersteuning gebruiken door samen met hen boodschappen te doen of een klusje uit te voeren. Door dit soort zaken samen met hen te ondernemen, vergroot je hun sociale netwerk en groeit hun aansluiting bij de maatschappij. Hartstikke belangrijk dus. Naast vrijwilligerswerk voor cliënten, kun je ook op een van onze kantoorlocaties terecht. Je ondersteunt daar de facilitaire dienst of je gaat aan de slag als gastvrouw/gastheer.

Waardevol
Als vrijwilliger help je onze cliënten, maar het is ook waardevol voor jou. Je krijgt dankbaarheid terug voor jouw inzet. En het helpt je om bijvoorbeeld je talenten te ontwikkelen, te re-integreren of wat afleiding te hebben.

Werk dat aansluit op jouw wensen
Hoe beter je je bewust bent van jouw wensen en talenten, hoe beter wij jouw vrijwilligersplek daarop af kunnen stemmen. Het is handig om eens na te denken over wat je wil doen. Wat is de reden dat je vrijwilliger wilt worden? Hoeveel tijd wil je erin steken? En waar? Onze cliënten wonen in Tilburg, Waalwijk, Oisterwijk en de omliggende dorpen.

Ook vrijwilliger worden?
Lijkt het je wat om vrijwilliger te worden bij RIBW Brabant? Wij zoeken altijd mensen die het leuk vinden om iets op vrijwillige basis voor ons te betekenen. Er zit vast wel iets bij wat jou past. Bekijk onze vrijwilligersvacatures eens! Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator, waarvan je de contactgegevens hieronder vindt.

Locaties

RIBW Brabant, hoofdkantoor

Zuiderkruisweg 1
5015 TB  Tilburg

Vacatures RIBW Brabant

Bekijk de 5 actuele vacatures van RIBW Brabant en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van RIBW Brabant maak dan een vacature-alert aan.

Geestelijke Gezondheidszorg
Zuiderkruisweg 1
5015 TB
 Tilburg