RIBW Brabant logo

Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Met onze professionele totaalaanpak zijn wij voor onze cliënten partner in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons alle leefgebieden aan bod: wonen, werk/daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid. Wij stimuleren hierbij eigen kracht en verantwoordelijkheid.

RIBW Brabant biedt herstelondersteunende zorg aan mensen die het nodig hebben. Dat doen we doelgericht: niet meer dan noodzakelijk, niet minder dan verantwoord. Samen met de cliënt worden persoonlijke doelen vastgesteld. Ook naasten worden bewust betrokken in de begeleiding. Doel is zoveel mogelijk zelfredzaamheid op deze gebieden voor een optimale participatie in de samenleving. In het bereiken hiervan motiveren we tot het nemen van eigen regie over het leven.

RIBW Brabant is specialist in:

  • Resultaatgerichte begeleiding
  • Complexe problematiek
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Verbinding in de wijk
  • En dat met onze ervaring van meer dan 30 jaar!

En wist je dat RIBW Brabant al vele Jaren behoort bij de ‘Beste Werkgevers’ van Nederland? Op het gebied van leren en onwikkelen is RIBW Brabant bovendien uitgeroepen geweest tot ‘Leerbedrijf van het Jaar’. 

Kijk voor meer inspiratie op: www.ribwbrabant.nl!

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

RIBW Brabant

RIBW Brabant, De Werkplaats KREW

RIBW Brabant, Tilburg

Werklocatie KREW: Restaurant Waanzinnig

RIBW Brabant, BaLaDe

RIBW Brabant, Waalwijk

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Goede cliëntenzorg hangt sterk samen met een goed, evenwichtig beleid voor medewerkers. We streven ernaar dat medewerkers er trots op zijn om te werken bij RIBW Brabant en deze trots ook zo uitstralen en met plezier kunnen werken. De ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers is een belangrijk aspect, waarbij gezocht wordt naar het zo goed mogelijk benutten van capaciteiten, vaardigheden en talenten van iedere medewerker binnen de kaders van de organisatie.  Als organisatie werken we resultaatgericht. Hierbij hanteren we vier kernwaarden: verbinding, vertrouwen, professionaliteit en inspiratie. Deze zijn terug te vinden in de gelijkwaardige rollen tussen begeleiding en cliënten en in de verbinding tussen medewerkers onderling en naar externe partijen.

RIBW Brabant werkt met eigen professionele medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, leerlingen en werkervaringsplaatsen voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. RIBW Brabant heeft ervaringsdeskundigen in dienst. Zij hebben zelf een psychiatrische achtergrond en willen en kunnen hun ervaring inzetten voor andere cliënten. Hiervoor hebben ze kennis opgedaan door middel van opleiding en/of praktijkervaring.

Van medewerkers wordt in zijn algemeenheid een actieve bijdrage en het nemen van eigen verantwoordelijkheid verwacht, immers: it takes two to Tango.  

RIBW Brabant is een lerende organisatie. Er is geen sprake van een statisch geheel, maar er wordt continu gewerkt aan het inspelen op de benodigde veranderingen. 

RIBW Brabant is een instelling met korte (communicatie)lijnen. Medewerkers bouwen een functioneel netwerk op, onder andere nodig bij het wijkgericht werken.

Wij werken in de provincie Noord-Brabant onder meer in de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Oisterwijk, Goirle, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Heusden, Loon op Zand en Dongen. Daar bieden we herstelondersteunende zorg. Ruim de helft van onze cliënten maakt gebruik van diverse vormen van beschermd wonen, terwijl de overige begeleiding aan huis ontvangt. We werken intensief met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Met onze ketenpartners hebben we diverse samenwerkingsverbanden (o.m. Veiligheidshuis Tilburg en MSS Tilburg). Met ongeveer 500 medewerkers - full time en part time - zetten wij ons in voor onze cliënten.

RIBW Brabant behoort tot de categorie met het ‘Beste Werkgevers Keurmerk’, gebaseerd op het oordeel van de eigen medewerkers.

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

De zorg verandert en de taken voor de zorgprofessional veranderen daarmee ook. Als stagiaire bij RIBW Brabant kun je vanuit je persoonlijke beleving werkervaring opdoen in een zorgorganisatie die inspeelt op deze ontwikkelingen.

Als stagiaire leer je mensen met een ernstig psychiatrische aandoening begeleiden en ondersteunen in de weg naar hun herstel. Jaarlijks bieden we stageplekken aan ongeveer veertig gemotiveerde studenten.

“Als stagiaire bij RIBW Brabant mag je op heel veel verschillende gebieden meekijken en zoveel meemaken, dat vind ik heel waardevol.” Michelle van de Put, derdejaars student Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Klik hier om meer te lezen over haar ervaringen. 

Leer het vak van ervaren begeleiders met expertise in ziektebeelden als schizofrenie, borderline, eetstoornissen, verslaving, autisme, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen en angst- en stemmingsstoornissen. Doe ervaring op met werken met verschillende methodieken en herstelvisie, waardoor mensen met ernstige psychiatrische problematiek beter leren te functioneren met zo min mogelijk professionele hulp.

De medewerkers van RIBW Brabant gebruik van de laatste geavanceerde technologische middelen om hun werkzaamheden zo efficiënt en flexibel mogelijk uit te kunnen voeren.

Meelopen in de praktijk
Voor studenten binnen de volgende opleidingen hebben wij mogelijkheden om in het derde of vierde studiejaar bij ons stage te lopen:  

  • Sociaal-agogische MBO opleidingen (3e of 4e jaars, niveau 4) in richting Maatschappelijke Zorg of Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening 
  • HBO studie (3e jaars) in de richting Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Daarnaast zijn er jaarlijks enkele stageplaatsen beschikbaar voor studenten van de opleiding Verpleegkunde en voor stagiaires van de opleiding Sport en Bewegen. Daarnaast is het mogelijk om stage te lopen via andere opleidingen die ondersteunend zijn aan het organisatieproces (zoals bijvoorbeeld secretariaat, financiële administratie en communicatie).

Afstudeerprojecten
RIBW Brabant staat open voor enkele afstudeerprojecten per jaar. Daarbij is het wel van belang dat je een concreet idee, onderzoek, project of thema aan ons voorlegt wat past binnen onze organisatie. We vragen daarom aan iedere afstudeerder om naast een motivatie ook een concrete onderzoeksvraag of opdracht aan ons voor te leggen zodat we kunnen beoordelen of deze bij ons past. 

Heb je interesse om een afstudeeropdracht binnen RIBW Brabant uit te voeren dan willen we je vragen om je motivatie en onderzoeksvoorstel te mailen naar stage@ribwbrabant.nl

BBL-trajecten
Jaarlijks komen er leerwerkplekken vrij voor BBL-leerlingen die willen gaan starten met de opleiding MBO 4 Maatschappelijke Zorg. Mocht je interesse hebben hou dan onze website in de gaten.

Voorwaarden
We bieden onze stagiaires de mogelijkheid om te leren binnen een organisatie waar veel ruimte is voor eigen ontwikkeling en uitdaging. Een goede begeleiding staat daarbij centraal. Daarnaast bieden we je een stagevergoeding, verzekering en interne training aan. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • je stage duurt minimaal 6 maanden en bij voorkeur 1 jaar
  • je bent minimaal drie dagen en minimaal 24 uur per week beschikbaar 
  • je kunt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen

Neem contact met ons op
Heb je interesse dan kun je alle informatie terugvinden op onze website www.ribwbrabant.nl.

Contactpersoon

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Vrijwilligers kunnen bij RIBW Brabant op verschillende plaatsen aan de slag. Je kunt bijvoorbeeld samen met cliënten activiteiten ontplooien en dingen ondernemen. Of juist organisatie-brede ondersteuning geven, bijvoorbeeld bij de administratie of het onderhouden van de tuin.

Vacatures RIBW Brabant ({{numVacatures}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bekijk de 5 actuele vacatures van RIBW Brabant en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van RIBW Brabant? en maak een vacature alert aan.

{{loc.title}}
Op dit moment heeft RIBW Brabant geen vacatures open staan.

Vrijwilliger vacatures RIBW Brabant ({{numVrijwilligers}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
{{loc.title}}

Op dit moment heeft RIBW Brabant geen vrijwilliger vacatures open staan.