Wij vragen

Vind jij ook dat iedereen mee moet kunnen doen in onze samenleving?

Wil jij onze cliënten hierbij ondersteunen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het in samenwerking met de andere medewerkers financiële administratie zorgdragen voor de financiële- en salarisadministratie van RIBW Brabant en aan RIBW Brabant gelieerde organisaties.

Wat vragen wij van jou?

 • Minimaal MBO-niveau 4 diploma in een administratieve richting;
 • Servicegerichte instelling;
 • Kennis van geautomatiseerde systemen, bij voorkeur Afas en Proactive;
 • Last but not least, je kunt je vinden in de waarden en normen van onze organisatie: verbinding, professionaliteit, vertrouwen en inspiratie.

Taken:

 • Mede voeren van de crediteurenadministratie door het coderen, boeken en betaalbaar stellen van facturen;
 • Mede voeren van de debiteurenadministratie door het coderen en boeken van verkoopfacturen;
 • Bij onduidelijkheden en/of geschillen zelfstandig contact onderhouden met crediteuren en debiteuren;
 • Coderen en boeken van kas- en bankmutaties;
 • Boeken van onkostendeclaraties;
 • Invoeren en verwerken van salarismutaties;
 • Periodiek aansluiten van tussenrekeningen en subadministraties;
 • Periodiek aansluiten van zorgregistratie met opbrengstverantwoording;
 • Periodiek aansluiten van rekening-courantverhoudingen met gelieerde organisaties;
 • Periodiek doen van aangiften omzetbelasting;
 • Mede opstellen van de maandelijkse managementrapportages;
 • Actieve bijdrage leveren aan continue verbetering van administratieve processen;
 • Actieve bijdrage leveren aan verdere optimalisatie van informatiesystemen.

Ons aanbod

 • Een dienstverband van 24 uur per week voor de duur van 1 jaar met de intentie dit te verlengen. Voor medewerkers van RIBW Brabant met een vast dienstverband blijft dit onverkort van kracht.
 • Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Geestelijke Gezondheidszorg, inschaling vindt plaats in FWG 40 (€ 1.843 - € 2.863). Daarnaast ontvang je 8% vakantiegeld en een structurele eindejaarsuitkering van 8,33%.
 • Een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, collectieve verzekeringen, sportfaciliteiten, een actief opleidingsbeleid en een werkgeversbijdrage voor het pensioenfonds PFZW.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende