Wij vragen

Een stevige en benaderbare manager die in de actuele dynamiek van de organisatie richting en sturing geeft aan het cluster Herstel. Sterk gericht op verbinding en eigenaarschap om door middel van veranderingsgerichtheid de slag te kunnen maken naar resultaatsturing.

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Met een professionele totaalaanpak is RIBW Brabant voor cliënten dé partner in duurzaam herstel. Daarbij komen alle leefgebieden aan bod: wonen/werken-dag invulling, sociale relaties, financiën en gezondheid. Eigen kracht en verantwoordelijkheid worden zeer gestimuleerd: niet meer dan noodzakelijk, niet minder dan verantwoord. Doel is zoveel mogelijk zelfredzaamheid voor een optimale participatie in de samenleving.
De organisatie voorbereiden op de toekomst en adequaat in te laten spelen op actuele ontwikkelingen in het sociaal domein, vraagt van de organisatie een grotere wendbaarheid, flexibiliteit en innoverend vermogen.

De context wordt belangrijker. Er komt een steeds sterkere verbondenheid van RIBW Brabant met de omgeving: samenwerken in netwerken en met ketenpartners staan daarin centraal. De verwachting naar de toekomst is dat de kwaliteit van de zorg onder druk zal komen te staan door o.a. krapte op de arbeidsmarkt, waardoor goed werkgeverschap een basisvoorwaarde wordt. Daarnaast blijft de druk op de budgetten: waarborgen van voldoende financiële middelen/ opbrengsten blijft een cruciaal aandachtsgebied.

Om de organisatie toekomstbestendig te maken en te houden, is recent een intensief organisatie-aanpassingstraject in gang gezet: “Bouwen aan perspectief”. De organisatiestructuur van RIBW Brabant is herzien en de activiteiten zijn ondergebracht in vier clusters:

 • Bestuur
 • Herstel
 • Ontwikkeling en Innovatie
 • Bedrijfsvoering

Tevens heeft men besloten om de teams binnen de clusters Herstel, Ontwikkeling en Innovatie en Bedrijfsvoering zich te laten ontwikkelen naar zelfsturende teams, vooralsnog gedefinieerd rond eigenaarschap en resultaatverantwoordelijkheid. Dit proces is nog volop in ontwikkeling.

CLUSTER HERSTEL

In het cluster Herstel zijn verschillende disciplines vanuit het primair proces samengebracht;

 • De (ongeveer) 25 wijkteams bieden zowel beschermd wonen als (woon)begeleiding aan huis.
 • KREW, het team dat zich bezighoudt met alles rondom werk en scholing voor cliënten, arbeidsmatig.
 • Financieel Bureau, bestaande uit team voor budgetbeheer.
 • Kiemuur, laagdrempelige inloop in de wijk gericht op preventie.
 • Psychologen.
 • Zorgbemiddeling.

Het cluster Herstel is, bij de uitvoering van het werk, nauw aangesloten bij het cluster Ontwikkeling en Innovatie en Bedrijfsvoering.

DE FUNCTIE

De manager Herstel is verantwoordelijk voor de bestuurbaarheid van het cluster. In deze aansturing wordt van de manager verwacht dat hij/zij oog heeft voor de professionaliteit van de medewerkers en hen de ruimte biedt die nodig is om hun verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van goede zorg en overeengekomen resultaten.

Kerntaken:

 • Bevorderen samenwerkingsgerichtheid binnen de organisatie.
 • Helderheid scheppen met betrekking tot vraagstukken naar aanleiding van de huidige transitie.
 • Realiseren van een toekomstgerichte en effectieve taakvolwassenheid van de resultaatverantwoordelijke (wijk)teams in de vorm van eigenaarschap.
 • De juiste verbinding maken op extern niveau.
 • Strategische sparringpartner voor bestuurder en andere managers.

HET PROFIEL

De manager Herstel profileert zich in het transitieproces waarin RIBW Brabant zich bevindt, als stimulator en motivator vanuit vakkennis en betrokkenheid bij de medewerkers en de organisatie. Altijd in combinatie met een scherp oog voor het overeengekomen te behalen resultaat. Gaat voorop in het uitdragen van de visie zoals geformuleerd in “Bouwen aan perspectief”. Is verbindend naar het eigen cluster, de interne organisatie en externe stakeholders. Weet effectief te schakelen tussen verschillende niveaus, belangen en behoeften, en creëert hiermee draagvlak en begrip. Denkt in kansen en mogelijkheden ten aanzien van de verdere doorontwikkeling van de organisatie en levert hieraan een essentiële bijdrage, zowel vanuit de context van het eigen cluster als meedenkend met de overige clusters. Kan een realistische inschatting maken van de gevolgen/ resultaten van keuzes voor de korte en de langere termijn.

FUNCTIE-EISEN

Voor het vervullen van de functie van manager Herstel dient de kandidaat te beschikken over:

 • relevante opleiding op WO niveau
 • ruime ervaring als integraal manager in een complexe omgeving
 • ervaring binnen de zorg
 • ervaring in het (bege)leiden en ondersteunen van organisatieontwikkeling en veranderprocessen
 • ervaring met het werken met en managen van vormen van zelforganisatie is een pre
 • aantoonbare kwaliteiten als strategisch sparringpartner.

COMPETENTIES

 • leiderschap
 • resultaatgerichtheid
 • veranderkracht
 • omgevingsbewustzijn
 • klantgerichtheid
 • overtuigingskracht.

Ons aanbod

RIBW Brabant biedt een boeiende uitdaging in een organisatie die sterk in beweging is en volop mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling.

De functie is ingeschaald in FWG 75 (€ 7.479,00 max. bruto per maand op fulltime basis), 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, collectieve verzekeringen, sportfaciliteiten, een actief opleidingsbeleid en een werkgeversbijdrage voor het pensioenfonds PFZW.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende