Wij vragen

Soms is blind of slechtziend zijn niet het enige probleem. De Robert Coppes Stichting ondersteunt mensen die een visuele beperking en altijd ook bijkomende beperkingen hebben. Juist die combinatie van maakt het leven vaak complex. We bieden specialistische ondersteuning op het gebied van wonen, werk en dagbesteding. Ons servicekantoor staat in Vught, daar zijn ook onze woonvoorzieningen en onze eigen centra voor dagbesteding. Ambulante teams voor specialistische begeleiding werken in bijna heel Zuid-Nederland vanuit de regio’s Sittard, Nijmegen, Breda en Vught.

Onze missie voor 2020
We hebben een duidelijk doel voor de komende jaren. De Robert Coppes Stichting wil in 2020 hét expertisecentrum zijn voor de begeleiding en behandeling van blinde en slechtziende mensen met meervoudige bijkomende problematiek. Het zo zelfstandig mogelijk wonen, waarbij zij zoveel als mogelijk de eigen regie voeren, is belangrijk voor onze cliënten. Ook op dit vlak willen we onze kennis verder uitbouwen, kennis delen waar dat past en blijven anticiperen op vragen die de cliënt aan ons stelt. Het leren met en van elkaar is hierbij belangrijk.

De Robert Coppes Stichting is op zoek naar een:

Verzuimcoördinator (gecertificeerd)

Locatie Vught , 12 – 16 uur per week


Het betreft een nieuwe functie binnen onze organisatie. Wij zoeken een ervaren kandidaat die het uitdagend vindt om deze nieuwe functie vorm te geven.

Taak en rol

De hoofdtaken:

 1. Individuele begeleiding van medewerkers bij re-integratietrajecten;
 2. Onderzoek / analyse van verzuim(gegevens);
 3. Ondersteuning management (plus advies),
 4. Opstellen van verzuimbeleid;
 5. Preventie: begeleiding van teams.

Je ziet het als een uitdaging om onze visie op verzuim te herformuleren, om werkprocessen (opnieuw) in te richten en teams en medewerkers te coachen / begeleiden in hun nieuwe rol ten aanzien van verzuim. Daarnaast zul je jezelf op termijn ook bezig gaan houden met thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, gezondheidsmanagement in samenhang met de

P-instrumenten. Je bent een belangrijk contactpersoon voor de Arbodienst en werkt nauw samen met de secretaresse P&O en adviseur P&O.

Een belangrijk onderdeel van jouw functie is het opstellen van rapportages:

 • Ziekteverzuimrapportages, trends, analyses van verzuim;
 • Managementrapportages over re-integratietrajecten.

Profiel
Je hebt veel ervaring met verzuimcoördinatie en kent alle ‘ins en outs’ van de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA. Je bent deskundig op het gebied van verzuim en weet precies welke wegen te bewandelen die nodig zijn voor een optimale re-integratie. Je maakt makkelijk contact en integriteit staat bij jou hoog in het vaandel. Als professional weet je zelforganiserende teams, individuele medewerkers en leidinggevenden mee te nemen in het web van verzuim.

Functie-eisen

 • Je hebt kennis op het niveau van een HBO-opleiding HRM, aangevuld met een post-HBO opleiding re-integratiemanagement, aangevuld met enkele jaren werkervaring op het gebied van re-integratie;
 • Je kunt zeer zelfstandig werken binnen de kaders van de wetgeving en het beleid en visie van de organisatie, waarbij problemen op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie worden opgelost. Initiatief is vereist bij het adviseren van managers en teams;
 • Je bent in het bezit van goede sociale vaardigheden zoals tact, kunnen luisteren en overtuigingskracht. Eisen worden gesteld aan het inlevingsvermogen, het wekken van belangstelling, stimuleren en motiveren bij het begeleiden van individuele medewerkers bij re-integratietrajecten;
 • Je bent vaardig in mondelinge en schriftelijke communicatie. Je hebt ervaring met alle administratieve verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering Poortwachter;
 • Je bent creatief en innovatief op het gebied van re-integratietrajecten en preventie.

Ons aanbod

Het betreft een dienstverband met een gemiddelde omvang tussen de 12 en 16 uren per week. Omdat het een nieuwe functie betreft (pilot), wordt na een jaar de omvang van het dienstverband geëvalueerd. De duur van het dienstverband is in eerste instantie voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid en een succesvolle ‘pilot’ kan het dienstverband na een jaar worden omgezet naar onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg, de functie is ingeschaald in FWG 50 (voorlopige indeling), definitieve inschaling volgt na weging van de functie in het FWG systeem

Deze vacature is verlopen