Wij vragen

De organisatie

Ruitersbos is een kleine zelfstandige organisatie voor ouderenzorg. Ruitersbos heeft 110 plaatsen voor bewoners met een zorgindicatie, 10 logeerkamers, dagopvang voor de wijk en zorg aan huis voor huurders op het terrein van Ruitersbos en in de wijk. Ruitersbos staat voor warme, professionele zorg van goede kwaliteit. We nemen deel aan Waardigheid en Trots, het project Grijs, Groen & Gelukkig en we investeren veel in opleiding en ontwikkeling.

Wat ga je doen?

Als verpleegkundig specialist stel je behandeldoelen op en evalueert deze regelmatig in overleg met cliënt en diens familie. Je werkt met name voor de psychogeriatrische woongroepen onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde. Je adviseert en coördineert de inzet zorg en behandeling om de behandeldoelen te realiseren. Je indiceert verpleegkundige risicovolle en voorbehouden handelingen. Je geeft voorlichting, advies en instructie over de individuele patiëntenzorg. Om de overgang naar zwaardere verpleeghuiszorg te faciliteren draag je bij aan het coachen en ondersteunen van de collega’s in het dagelijks werk en waar nodig de verpleegtechnische handelingen. Je initieert, ontwikkelt en voert gezondheid voorlichtingsprogramma’s uit en geeft gevraagd en ongevraagd advies inzake kwaliteit van zorgverlening. Je ontwikkelt en verbetert multidisciplinaire- en zorgprotocollen, procedures en richtlijnen op het terrein van geriatrische zorg.

Deze vacature is verlopen