Wij vragen

Je functie:

Wij willen het leven van onze cliënten zo waardevol en prettig mogelijk maken. Dit komt niet vanzelf. Deze opgave vraagt om deskundig uitgevoerde zorg en ondersteuning. De bijdrage van onze medewerkers aan deze zorg en ondersteuning wordt op hoofdlijnen weergegeven in de functiebeschrijving.

Per direct zijn wij op zoek naar een onafhankelijk voorzitter van de Interne Bezwaren Commissie (IBC-FWG). Deze commissie heeft als taak de werkgever te adviseren over bezwaren in het kader van functiebeschrijving en -waardering.

De IBC bestaat momenteel uit vier leden. Op voordracht van de werkgever en met instemming van de OR zal een externe voorzitter voor bepaalde tijd benoemd worden. De voorzitter leidt vergaderingen van de IBC en leidt de eventuele mondelinge behandeling van een bezwaar. Ook stelt de voorzitter adviezen op op basis van de beraadslaging van de commissie.

Wie zijn wij?

Wij bieden uitstekende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, dat vinden we logisch bij S&L Zorg. Maar, menslievende zorg is echt ons doel. Dit zie je terug bij de medewerkers, maar ook bij onze vrijwilligers en mantelzorgers, de gezellige huizen, de levendige zorgwijken, de activiteiten en dagbesteding.

Met zo’n 650 medewerkers, en 200 vrijwilligers, bieden we meer dan 350 cliënten dagelijks uitstekende zorg. We zijn dus best met velen, maar zo voelt het niet. Eigenlijk zijn we een relatief kleine zorginstelling. In onze zorg staat de cliënt altijd centraal. We willen dat iedereen eigen keuzes kan maken. We zoeken steeds naar nieuwe wegen om dat mogelijk te maken.

Ook vinden we dat onze medewerkers ruimte nodig hebben voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wij willen dat de medewerker plezier beleeft aan het werk en het werk als zinvol ervaart.

Functie-eisen:

  • Minimaal HBO opleiding.

  • Onafhankelijke en integere opstelling.

  • Luistervaardig, kan doorvragen, kritisch denken.

  • Ervaring in een voorzittersrol en het doelmatig kunnen leiden van vergaderingen.

  • Kennis van de CAO Gehandicaptenzorg.

  • Bekendheid met de systematiek van de FWG Gehandicaptenzorg is een pré.

Ons aanbod

De voorzitter van de commissie ontvangt een vergoeding per bijgewoonde vergadering. Daarnaast worden de reiskosten vergoed op basis van € 0,19 per kilometer.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende