Samen Verder

Wie zijn wij
Samen Verder biedt persoonlijke, verpleegkundige en palliatieve/terminale zorg aan maar ook huishoudelijke zorg en persoonlijke begeleiding.
Wensen van de cliënt staan op de voorgrond en worden met onze zorg verweven. Deze zorg is bestemd voor jongvolwassenen tot en met senioren.
Wij kennen geen uitsluiting van zorg op grond van taal, religie, geaardheid of persoonlijke levensstijl.
Mede daardoor kunnen wij onze zorg op een passende, respectvolle wijze en met wederzijds goedvinden aanbieden.

Persoonlijke wensen
Bij Samen Verder staat uw welzijn en welbevinden voorop.
Wij gaan niet uit van wat u niet meer kunt maar wat nog wel.
Wij houden rekening met uw persoonlijke wensen.
Wij zetten ons maximaal in om onze cliënten/bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen.

Stabiele fundering
Wij ontvangen graag feedback van onze cliënten, hun familieleden/mantelzorgers en onze medewerkers.
Mede daardoor zijn wij in staat onze zorg met de (juiste) dynamiek aan te bieden.
Tevreden cliënten en medewerkers vormen de basis voor een stabiele fundering van onze organisatie waarbij onderling respect de belangrijkste schakel is.
Onze medewerkers worden door ons gecoacht en scholing van ons personeel heeft een hoge prioriteit.
Onze collega’s worden aangesteld op hun overtuigende motivatie en persoonlijke kwaliteiten.

Werken bij

Zorgorganisatie Samen Verder staat voor professionele zorgverlening met aandacht voor de cliënt.
Bij ons staat de behoefte van de cliënt centraal in plaats van de zorgvraag.
Wij bieden begeleiding, persoonlijke-, verpleegkundige-, palliatieve- en huishoudelijke ondersteuning in een intra- en extramurale setting.
Continue ontwikkelen vinden wij belangrijk, zowel op persoonlijk niveau als op teamniveau.
Samen Verder is een organisatie waar we, meer dan een decennia lang, trots zijn op de zorg die we leveren.

Leren bij

Ook zijn er veel mogelijkheden om als BBL’er of BOL’er bij ons te starten.
Neem contact met onze recruiter Sang Nguyen via 06-42658112 of via onderstaand e-mailadres.

Vrijwilligers bij

Een vrijwilliger is belangrijk ter ondersteuning van onze bewoners en cliënten.
Wil je meer weten over de mogelijkheden om te starten als vrijwilliger?
Neem dan contact met ons op via onderstaand email.

Locaties

Beschermd en Begeleid Wonen - Samen Verder - Eindhoven

Aalsterweg 137
5644 AA  Eindhoven

SamenThuis - Samen Verder - Deurne

Vlierdenseweg 109a
5753 AC  Deurne

Thuiszorg - Samen Verder

President Rooseveltlaan 4
5707 GD  Helmond
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Thuiszorg
Verpleging en verzorging
President Rooseveltlaan 4
5707 GD
 Helmond