Wij vragen

‘Leven zoals jij dat wilt!’

SDW ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand bij leven, leren, werken, wonen en vrije tijd in West-Brabant. Met professionele ondersteuning zorgt SDW ervoor dat de cliënt mee kan doen in de samenleving. Een goed leven voor de cliënt, maar ook goed werk voor de medewerker en een gezonde organisatie zijn de doelstellingen van SDW.

De (gehandicapten)zorg is een sector in beweging. SDW is een stabiele middelgrote organisatie die goed kan inspelen op veranderingen. Compact genoeg om flexibel te zijn en groot genoeg om continuïteit te waarborgen en ruimte te creëren voor verandering en innovatie. Kenmerkend hiervoor zijn de informele sfeer, korte lijnen en de ruimte voor zelfontplooiing. Zet jij met ons de volgende stap? 

Ter versterking van ons medisch team zoeken wij een:

Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

Hier ga je werken

Als AVG maak je deel uit van ons medisch team. Het medisch team bestaat, als we volledig op sterkte zijn, uit twee AVG’s, een basisarts, vier (regie)verpleegkundigen, een doktersassistente en een medische secretaresse. Momenteel werven wij ook voor een basisarts en een verpleegkundige.  

Het medische team maakt onderdeel uit van de afdeling behandeling, die naast dit team bestaat uit een team gedragsdeskundigen, een paramedisch team en vaktherapeuten. 

SDW heeft een zeer diverse cliëntpopulatie van 18 tot 88 jaar. Het betreft zowel intramurale (WLZ) als extramurale cliënten in de ambulante dienstverlening, jeugdzorg, ouder en kind projecten. Dit betekent dat je op verschillende locaties aan het werk bent in de regio West-Brabant. 

Het medisch team werkt samen aan de verdere opbouw en invulling van beleid inzake infectiepreventie, medicatie, scholing, reanimatie, palliatieve zorg en farmaceutische zorg.

Dit ga je doen

 • Je biedt specialistische medische zorg aan onze cliënten, samen met regieverpleegkundigen en doktersassistente. Je stemt af met en adviseert netwerk van de client en begeleiders van de locatie.
 • Tevens werk je samen met de gedragsdeskundigen, peri- en paramedici. Daarnaast is er een intensieve regionale samenwerking met kinderartsen, betrokken huisartsen en andere disciplines (bijvoorbeeld kinderpsychiater).
 • Bij het bieden van specialistische medische zorg, weeg je dagelijks af wat het beste is voor de cliënt. Je zoekt, in samenspraak met betrokkenen, naar de balans tussen adequate medische hulp en het welzijn (een goed leven) voor de cliënt.
 • Samen met je collega’s zet je een volgende stap in de ontwikkeling van het medisch team binnen de organisatie en regionale medische dienstverlening met samenwerkingspartners. Hierbij richt je je op het vergroten van de veiligheid van cliënten en medewerkers en het voldoen aan de wettelijke kaders.
 • Je brengt je visie in en denkt mee in team- en locatie overstijgende (beleids)zaken.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd inzake het zorginhoudelijke beleid van de organisatie. Je participeert in een telefonische bereikbaarheidsdienst voor de huisartsenpost.

Functie-eisen

Dit breng je mee 

 • Je bent een geregistreerd Arts Verstandelijk Gehandicapten.
 • Je hebt het al gelezen: multidisciplinair samenwerken is jou op het lijf geschreven! 
 • Natuurlijk ben je communicatief vaardig en betrokken bij onze cliënten. 
 • Je bent creatief in het bedenken van oplossingen, ziet kansen en mogelijkheden. 
 • Je bent een bouwer, een verbinder en je neemt je verantwoordelijkheid.
 • Je hebt visie, toont ondernemerschap en hebt lef. 
 • Je vindt het een mooie uitdaging om samen met je collega’s de medische dienstverlening verder te ontwikkelen en levert graag een bijdrage aan de regionale samenwerking.

Bedrijfsomschrijving

Bij SDW zetten we ons in voor een Goed leven van mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Dat doen we samen: medewerkers, vrijwilligers, leerlingen, pleegouders en gezinshuisouders. We kijken naar wat onze cliënten kunnen en willen, naar talenten en mogelijkheden. Zodat ze mee kunnen doen in de samenleving. En kunnen leven zoals zij dat willen. Wil jij iets bijdragen, iets betekenen voor onze cliënten? En daarbij jezelf ontwikkelen? SDW ziet jouw kennis en kunde. En we helpen je bij het vinden van een juiste balans tussen werk en privé.

Ons aanbod

 • Wensen met betrekking tot het aantal uren zijn bespreekbaar.
 • Een professionele organisatie met een informele sfeer en korte lijnen.
 • Een zeer diverse cliëntengroep met een variatie aan problematieken en zorgvragen.

Deze vacature is verlopen

Recente Vacatures