Severinus logo

Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Severinus. Dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Primair voor mensen van jong tot oud met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking en hun naasten. Ook mensen met (beginnende) dementie zijn op hun plek bij Severinus. Ons doel? Een levensloopgerichte en passende leef-en werkomgeving bieden. Ook verlenen we verschillende vormen van thuisondersteuning. Ons uitgangspunt? De wensen, behoeften en mogelijkheden van onze huidige en toekomstige cliënten.

Severinus ondersteunt haar cliënten in het maximaal deelnemen aan de samenleving. Vanuit onze bijzonder betrokkenheid zoeken wij samen grenzen op, daar waar het kan. Excelleren in de kwaliteit van zorg een leefomgeving. Dat maakt ons onderscheidend. Professionaliteit en betrouwbaarheid kenmerken ons. Wij verlenen diensten op het gebied van:  

 • Wonen
 • Logeren
 • Dagbesteding
 • Naschoolse opvang
 • Vorming & training
 • Vrijetijdsbesteding
 • Thuiszorg
 • Advies
 • Ondersteuning
 • Behandeling

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Severinus

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Severinus gaat voor goed gekwalificeerd personeel, zich realiserende dat personeel het belangrijkste kapitaal is. Severinus gaat uit van een continu leerproces waarbij aspecten als kennis, vaardigheden en houding helder in beeld dienen te zijn. Van medewerkers wordt resultaatgericht werken verwacht en een kritisch vermogen om naar zichzelf en de omgeving te kijken. Deze ontwikkelingen/processen worden gerealiseerd door coaching door de leidinggevende, cursussen, intervisie en themadagen. 

Binnen Severinus werken ruim 900 medewerkers in zeer uiteenlopende functies. Severinus is een lerende organisatie die open staat voor nieuwe ontwikkelingen waarin medewerkers ruimte krijgen te leren en zich te blijven ontwikkelen. Medewerkers worden binnen Severinus gevraagd na te denken over de kwaliteit en de mogelijke verbetering van de ‘dienstverlening', de zorg voor cliënten. 

De meeste medewerkers binnen Severinus zijn werkzaam binnen de zorg en de dagbesteding. Om de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen wordt van verpleegkundigen verwacht dat zij in het bezit zijn van een diploma mbo verpleegkunde of hbo verpleegkunde. Van activiteitenbegeleiders wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van een diploma mbo activiteitenbegeleiding of een gelijkwaardige opleiding. De zorg die Severinus biedt loopt zeer uiteen, dit betekent dat Severinus verschillende functies kent buiten de directe zorg. Je kunt denken aan functies op het gebied van technisch onderhoud, uiterlijke verzorging, behandeling en administratieve functies.

Severinus kent een aantal aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een collectieve zorgverzekering, ouderschapsverlof, kinderopvang, fietsenplan, studiefaciliteiten, winkelkortingen etc. De CAO gehandicaptenzorg is van toepassing. 

Indien je geïnteresseerd bent in een functie bij Severinus, kun je een open sollicitatie sturen naar Severinus, t.a.v. de afdeling P&O, Postbus 6666, 5500 MA Veldhoven, of per e-mail:

Contactpersoon

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Severinus biedt:

 • BBL trajecten voor leerling-verpleegkundigen
  Een BBL traject houdt in dat je als leerling in dienst bent bij Severinus en naast je werkzaamheden als leerling de opleiding verpleegkunde niveau 4 volgt. (zie onderstaande)
 • BOL trajecten voor stagiaires
  Voor verschillende opleidingen biedt Severinus stagemogelijkheden.  (zie onderstaande) 

BBL Trajecten
Severinus biedt op grote schaal opleidingsmogelijkheden voor leerling-verpleegkundigen (niveau 4) volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dit in samenwerking met het Regionaal OpleidingsCentrum Eindhoven (ROC Eindhoven).

Severinus biedt op grote schaal opleidingsmogelijkheden voor leerling-verpleegkundigen (niveau 4) volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dit in samenwerking met het Regionaal OpleidingsCentrum Eindhoven (ROC Eindhoven). 

Als leerling kun je rekenen op een deskundige begeleiding binnen één van de woonhuizen van Severinus. Daarnaast wordt elke leerling in zijn/haar leerproces ondersteund door opleidingsfunctionarissen. Afhankelijk van je vooropleiding kan een maatwerktraject worden uitgezet samen met de School voor de Zorgsector. 

In de periode dat je als leerling werkzaam bent bij Severinus doe je bij drie verschillende woonhuizen ervaring op, zodat je een breed inzicht krijgt in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Je wordt vanuit het woonhuis begeleidt door een verpleegkundige; je zogenaamde werkbegeleider. Vanuit de afdeling Personeel en Opleiding (P&O) word je ondersteund door een opleidingsfunctionaris, hij/zij volgt je leerproces gedurende de hele opleiding. 

Opleidingsfunctionarissen begeleiden ook supervisietrajecten waar je aan deelneemt en geven scholing aan de leerlingen van Severinus. 

Indien je geïnteresseerd bent in een BBL-traject kun je een open sollicitatie sturen naar Severinus, t.a.v. de afdeling P&O, Postbus 6666, 5500 MA Veldhoven, of per e-mail: p&o@severinus.nl

Stage lopen
Als stagiaire kun je rekenen op een deskundige begeleiding binnen een van onze woonhuizen, dagbestedingscentra of overige afdelingen. Daarnaast kan een stagiaire in zijn/haar leerproces ondersteund door een team van opleidingsfunctionarissen. 

Aanmeldingen voor stageplaatsen lopen via de desbetreffende opleiding. 

Stageplaatsen zijn mogelijk vanuit de opleiding:

 • hbo verpleegkunde niveau 5 Fontys Hogeschool
 • mbo verpleegkunde niveau 4 School voor de zorg
 • mbo verzorgende niveau 3 School voor de zorg
 • mbo helpende niveau 2 School voor de zorg
 • hbo sociaal pedagogische hulpverlening niveau 5 Fontys Hogeschool
 • spw-4 woonbegeleiding, School voor welzijn en sport
 • spw-4 activiteitenbegeleiding, School voor welzijn en sport
 • spw-3 gehandicaptenzorg, School voor welzijn en sport
 • hbo personeel en arbeid

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bij Severinus zijn ruim 200 vrijwilligers actief op velerlei gebied.

Vrijwilligers worden naast de professionele zorgverlening ingezet. Vrijwilligers spelen voor cliënten een belangrijke rol in hun contact met de samenleving. Zij bieden cliënten de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de maatschappij waardoor zij hun individuele mogelijkheden kunnen verbreden. Tevens betekent het contact met en door de vrijwilligers een uitbreiding van hun sociaal netwerk. 

Binnen Severinus blijft de vraag naar vrijwilligers groeien door, op de eerste plaats de behoefte van bewoners om individueel of in kleine groepjes activiteiten te ondernemen, en op de tweede plaats door uitbreiding van de interesses van bewoners, waardoor de diversiteit van activiteiten in clubverband toeneemt.

De inzet van de vrijwilligers wordt binnen Severinus hoog gewaardeerd. Mede daarom organiseert Severinus ook enkele speciale bijeenkomsten elk jaar, voor alle vrijwilligers. 

Samen met de cliënt wordt naar gepaste vrijetijdsbesteding gezocht.

Dit kan zijn door een bijdrage in de organisatie bij de uitvoering van evenementen, zoals de jaarlijkse kermis en koninginnemarkt. Groepsactiviteiten die wekelijks of maandelijks plaatsvinden, zoals de hobbyclub en de drumband. Seizoensgebonden activiteiten die in het betreffende seizoen wekelijks of maandelijks worden gepland, zoals schaatsen. Individuele activiteiten die in samenspraak met de cliënt wordt gepland, zoals een bezoek aan een voetbalwedstrijd. Activiteiten vinden plaats gedurende de hele week, overdag en 's avonds, binnen de directe woon/werkomgeving van de bewoners, binnen de facilitaire voorzieningen van Severinus of buiten Severinus.

Vrijwilligers werken samen met medewerkers van Severinus of collega vrijwilligers. 

Met elke vrijwilliger wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten. 

Heb je interesse of wil je meer informatie over het werken als vrijwilliger bij Severinus stuur dan een bericht naar Severinus, tav de afdeling P&O, Postbus 6666, 5500 MA Veldhoven, of per e-mail.

Contactpersoon

Vacatures Severinus ({{numVacatures}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bekijk de 24 actuele vacatures van Severinus en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Severinus? en maak een vacature alert aan.

{{loc.title}}
Op dit moment heeft Severinus geen vacatures open staan.

Vrijwilliger vacatures Severinus ({{numVrijwilligers}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
{{loc.title}}

Op dit moment heeft Severinus geen vrijwilliger vacatures open staan.