Wij vragen

Voor ons woonhuis Ark 26 zijn wij op zoek naar een persoonlijk begeleider voor 28 uur gemiddeld per week.

Maak kennis met het woonhuis
De cliënten van Ark 26 behoren tot de doelgroep matig verstandelijk beperkt. Er wonen vijf dames en twee heren in de leeftijd van 20 t/m 49 jaar. Onze cliënten hebben baat bij een duidelijke, consequente benadering waarbij er wel ruimte moet zijn voor gezelligheid en spontaniteit. Een rustige woonomgeving is van belang. De cliënten zijn veelal individueel bezig, maar sociaal contact onderling wordt gestimuleerd. Ook de contacten met de cliënten van Ark 24 wordt gestimuleerd. De communicatie met cliënten verloopt op zowel verbaal als non-verbaal niveau.

Er wordt geprobeerd een woon/leefklimaat te creëren dat veiligheid en geborgenheid biedt. We streven naar het bieden van een prettig thuisgevoel, waarbij iedereen in zijn waarde wordt gelaten en wordt geaccepteerd zoals hij/zij is. De eigenheid van de cliënt wordt gewaarborgd en de ontwikkeling wordt gestimuleerd. Belangrijk is rekening te houden met een respectvolle bejegening die niet overstijgend is. Hierbij is het van belang om aan te sluiten bij de mogelijkheden van de cliënt.

Wat hebben de cliënten en het team nodig?
Wij zijn op zoek naar een flexibele en zelfstandige persoonlijke begeleider. We zoeken iemand die creatief kan denken en zelf initiatieven durft te nemen. De persoonlijke begeleider is verantwoordelijk voor het begeleiden ondersteunen en zorgen voor cliënten, het coördineren van de zorgverlening en het in stand houden & uitbreiden van het sociaal netwerk van onze cliënten.

Ons aanbod

Ga jij voor het geluk van onze cliënten?
Heb jij een afgeronde verpleegkundige, maatschappelijke of sociale studie (minimaal niveau 4), kennis van en ervaring met zorgcoördinatie en ervaring in begeleiding van leerlingen en/of stagiaires? En beschik jij over de volgende competenties: goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, initiatiefrijk, creatief, inlevingsvermogen en betrokkenheid? Reageer dan snel!

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende