Wij vragen

 • Verricht taken voortkomend uit de afspraken volgens het zorgplan.
 • Kan voorbehouden handelingen verrichten volgens de BIG richtlijnen.
 • Participeert in de observatie van bewoners en meldt bijzonderheden aan de leidinggevende en/of behandelaars.
 • Neemt evt deel aan werkoverleg, mono- en multidisciplinaire besprekingen en heeft hierin een actieve inbreng. Levert een bijdrage aan de voorbereiding alsook de uitwerking ervan.
 • Onderhoudt (mede) contacten met relaties/familie van bewoners.
 • Draagt zorg voor rapportage en administratie.
 • Draagt mede zorg voor het zorgvuldig en doelmatig omgaan met de aan hem toegewezen apparatuur en middelen.
 • Draagt mede zorg voor een optimaal woon-/leefklimaat.
 • Verricht werkzaamheden van huishoudelijke aard behorende bij de functie.
 • Kan worden belast met een specifieke afdelingstaak.
 • Maakt deel uit van de Bedrijfshulpverlenersgroep.
 • Kan (eind)verantwoording dragen over een groep bewoners en deze zorg adequaat co√∂rdineren.

Ons aanbod

 • Voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar (bij goed functioneren is er zicht op een vast dienstverband)
 • Dienstverband voor minimaal 12 uur en maximaal 20 uur per week.

Interesse?

Wij zijn op zoek naar betrokken, flexibele verzorgende (IG) niveau III. Herken jij jezelf in deze beschrijving dan nodigen wij jou uit om te solliciteren bij de beste werkgever van 2015!