Wij vragen

De organisatie

De Stichting Sint Jozefoord is gelegen in de bosrijke omgeving ten oosten van ’s-Hertogenbosch. Zij is een op religieuze grondslag werkende zorginstelling voor ouderen. Sint Jozefoord is in 1948 gebouwd door de Congregatie Dochters van Maria en Joseph te Den Bosch. Nog steeds zijn er 48 zusters woonachtig en zijn er meerdere vieringen per week in de prachtig onderhouden kapel. Sint Jozefoord is 5 achtereenvolgende jaren verkozen tot Beste Werkgever en heeft sinds 2012 een Gouden Keurmerk voor de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. De verbondenheid tussen de cliënten en de medewerkers is sterk. De op Zorgkaart Nederland gemeten tevredenheid van onze bewoners en cliënten is erg hoog.

De positionering

Wij hebben organisatorisch de staf en lijn van elkaar gescheiden. De lijnmanager is integraal verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de zorg. De staf stelt het beleid op en toetst het beleid. De beleidsmedewerker adviseert aan de directeur-bestuurder en valt onder de verantwoordelijkheid van de manager Stafbureau.

De functie

Als beleidsmedewerker Kwaliteit zorgt u voor de borging en waar mogelijk versterking van de kwaliteit. Dat doet u weliswaar op afstand, maar toch ook met hart en ziel voor onze bewoners/cliënten. U heeft een eigenstandige rol binnen de organisatie. U bent alert op externe ontwikkelingen, en stelt toetsbaar beleid en richtlijnen op. U monitort de wijze waarop het beleid wordt toegepast door middel van het verrichten van audits en middels het (deels nog te ontwikkelen) digitale dashboard. Om dit goed te kunnen verrichten:

  • vertaalt u externe wet- en regelgeving en intern beleid naar toetsbaar beleid, richtlijnen en beknopte samenvattingen.
  • zet u bestaande beleidsdocumenten om in toetsbaar beleid, richtlijnen en beknopte samenvattingen.
  • initieert u de verdere opzet en inrichting van het digitale dashboard.
  • houdt u aangekondigd en onaangekondigd audits en stelt u auditrapportages op.
  • analyseert u vraagstukken die zich voordoen op het terrein van wet- en regelgeving en stelt u advies op aan de directeur-bestuurder.

Uw profiel

U bent onderzoekend, analytisch en geordend van aard. U beschikt over een relevante HBO of academische opleiding. Van belang is tevens dat u affiniteit heeft met de werking van digitale systemen en de ontsluiting van gegevens.

Ons aanbod

Uw arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een arbeidsovereenkomst van 32 uur per week, in eerste instantie voor de duur van een jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van opleiding en ervaring en conform de CAO VVT ingedeeld in FWG schaal 55/60. Daarnaast bieden we goede secundaire arbeidsvoorwaarden; het fietsplan, mediaplan, yoga, mindfulness én schilderlessen zijn hier voorbeelden van.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende