Wij vragen

Wij richten ons op de scholing en behandeling van jongeren die via een rechtelijke machtiging bij ons zijn geplaatst. Ons doel is het probleemgedrag te verminderen en samen te werken aan een realistisch toekomstperspectief. daarbij richten wij ons niet alleen op gedrag, vaardigheden, houding en denkpatronen van de jongere, maar ook op gezinsinteracties, huisvesting, opleiding en werk. er is eveneens aandacht voor omgaan met vrienden, omgaan met geld, vrijetijdsbesteding, alcohol en drugs.

Inhoud werk

Je werkt in teamverband en bent samen verantwoordelijk voor de opvoeding, verzorging en begeleiding van jongens en meiden binnen één behandelgroep van maximaal 10 jongeren. Dit alles binnen een systeemtheoretisch en gedragstherapeutisch kader. Je werkt nauw samen met de gedragswetenschapper, ambulant hulpverleners, docenten en externe hulpverleners. Je valt hiërarchisch onder een afdelingsmanager.

Ons aanbod

Wij bieden een tijdelijk dienstverband voor een jaar dat bij goed functioneren kan worden omgezet in een vast contract.

Interesse?

  • Het betreft een aantal vacatures met een contractomvang van 32 tot 36 uur.
  • Bovendien zijn wij op zoek naar medewerkers die op afroepbasis werkzaam zouden willen zijn.
  • Een antecedentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.