SlowCare Elzeneindhuis

Het Elzeneindhuis is een bijzondere, kleinschalige woon- en dagbestedingsplek voor mensen met een (ernstige)meervoudige beperking. Midden in de samenleving, in een prachtige groene woonwijk. Een plek waar je ongeacht handicap of beperking als mens volledig gezien en gehoord wordt en waar de zorgvraag centraal staat.

Zorg-community
Het Elzeneindhuis is een familieorganisatie van bewoners, ouders en begeleiders. De zorgvraag staat centraal en het dagbestedingsaanbod wordt zoveel mogelijk aangepast op de behoefte van de individuele mens. Respect en aandacht vormen de primaire pijlers waarop het aanbod is gestoeld. Het pand is duurzaam gebouwd in een helende omgeving (healing environment). Geïnitieerd door dé ervaringsdeskundigen in de gehandicaptenzorg, namelijk de ouders. Zij willen heel graag met inhoudelijk deskundigen, de verzorgers, een warm en veilig thuis creëren voor gehandicapte mensen die veel zorg, liefde en aandacht nodig hebben. Het is een nieuwe zorgorganisatie en voldoet aan de wettelijke eisen van de WTZi en NZa. Toch zien we onszelf meer als een zorg-community, waarbij niet het zorgsysteem centraal staat, maar de mens.

Wonen en dagbesteding
Het Elzeneindhuis bestaat uit drie geschakelde woningen met in totaal 24 studio’s voor mensen met een (ernstige) meervoudige beperking. Daarnaast zijn er 5 ruimten voor dagbesteding, een oefenruimte voor de fysiotherapeut en een therapeutisch zwembad van 4 x 4 meter. In de dagbesteding is niet alleen ruimte voor de 24 bewoners van het Elzeneindhuis, maar is er ook ruimte voor nog eens 8 tot 12 mensen met een beperking van buitenaf.

Werken bij

Het SlowCare Elzeneindhuis is een zorgorganisatie en geen instelling. Het is een unieke, kleinschalige, duurzaam gebouwde woonvoorziening met dagbesteding op maat, midden in de samenleving. Geïnitieerd door de founders die als  ervaringsdeskundigen ouders zijn van een gehandicapte dochter. Zij willen heel graag met inhoudelijk deskundigen, de begeleiders, een warm en veilig thuis creëren voor gehandicapte mensen die veel zorg, liefde en aandacht nodig hebben. We voldoen als nieuwe zorgorganisatie aan de wettelijke eisen van de WTZi en de NZa. We zijn aangesloten bij de VGN en volgen de CAO gehandicaptenzorg. Toch zien we onszelf meer als een zorg-community, waarbij niet het zorgsysteem centraal staat, maar de mens.

Als begeleider heb je bij SlowCare veel autonomie. Je maakt onderdeel uit van een zelfsturend team in een kleine organisatie, in een fijne omgeving. Er is aandacht voor waardering, mogelijkheden tot zelfontplooiing, zelfstandigheid, ruimte om initiatieven te nemen en om mee te bouwen aan een innovatieve organisatie. Iedere medewerker van SlowCare is even belangrijk en onderdeel van het team.

‘Slow Care’ betekent dat medewerkers de tijd hebben om met liefde en aandacht zorg en begeleiding te bieden, zonder tijds- en administratieve druk. Er is tijd en ruimte om van alles te ondernemen met onze bewoners en deelnemers, in en rondom de huizen en dagbesteding maar ook in de wijk en daarbuiten. Woonbegeleiders werken ook deels in de dagbesteding en visa versa. Met deze gecombineerde inzet van wonen/dagbesteding versterken we het gevoel van veiligheid en vertrouwen bij onze bewoners en is er een warme overdracht.

Bij het selecteren van begeleiders kijken we niet alleen naar het curriculum. Ook je passie en affiniteit met de doelgroep worden zwaar gewogen bij de selectie. En natuurlijk is het belangrijk dat je de visie van SlowCare onderschrijft en in je werk kunt toepassen.

Contactpersoon

Ingeborg van Heumen

Leren bij

Contactpersoon

Ingeborg van Heumen

Vrijwilligers bij

In het Elzeneind zijn circa 60 vrijwilligers actief. Wij hebben hiervoor veel contacten met mensen in de buurt en met mensen die direct betrokken zijn bij een van onze bewoners/deelnemers. Op dit moment zijn er vacatures voor vrijwilligers.

Contactpersoon

Ingeborg van Heumen

Locaties

SlowCare Elzeneindhuis

Elzeneind 7
5343 JA  Oss