Wij vragen

Maak het verschil!
Als verpleegkundige ben je op diverse fronten actief. Je belangrijkste taken zijn:

Het begeleiden van (ambulante en residentiële) cliënten met complexe problemen, waarbij somatiek, psychosociale en/of psychische problemen (incl. verslaving) veelal een rol spelen. Dit houdt in dat je vanaf de intake tot en met uitstroom cliënten begeleidt. Je vervult de rol van regisseur en je bent het eerste aanspreekpunt. Je onderhoudt contacten met het sociaal netwerk van de cliënten, diverse behandelaren (huisarts, wijkteams, GGZ, verslavingszorg, verpleeg- en verzorgingshuis) en collega’s. Tevens zorg je voor adequate dossiervoering.

Naast individuele begeleiding geef je ook cursussen en groepsbijeenkomsten aan cliënten. Dit op dusdanige wijze dat cliënten van elkaar leren en in staat zijn zoveel mogelijk regie te nemen over hun eigen leven.

Je vervult de rol van ondersteuner en adviseur richting collega’s (van verschillende niveaus) voor vragen op het specialisme van (sociale) psychiatrie en verpleegkunde. Dit in reguliere en crisissituaties.

Het in multidisciplinair verband geven van advies over plaatsingen van cliënten binnen of buiten SMO Breda.

We werken vanuit de krachtwerkmethodiek aan het herstel van cliënten (cliënt centraal), waarbij gedrag leidend is en niet de diagnostiek. Daarbij zie je het medisch- of behandelperspectief als ondersteunend, maar niet als allesbepalend. Maatwerk en creativiteit komen hier goed van pas.

Specifieke functiekenmerken:
• Autonoom handelen met veel directe cliënt contacten. Regievoering en positie innemen richting behandelaren
• Het in staat zijn binnen resultaatverantwoordelijke teams te werken
• In staat zijn methodisch te werken, maar de methode als hulpmiddel te zien, zodat te allen tijde de cliënt centraal staat
• Analytisch vermogen
• Een groot zelf-reflectief vermogen en vaardigheden om collega’s op constructieve wijze feedback te geven
• Sociale en schriftelijke vaardigheden
• Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties.

Wij vragen:
• Opleiding sociaal psychiatrisch verpleegkundige (verpleegkundige met specialisatie Post-HBO) of Nurse Practitioner, Verpleegkundige niveau 5 met kennis van verslavingszorg.
• BIG-registratie.
• Kennis van krachtgerichte en rehabilitatiegerichte methodieken.
• Interesse en vaardigheid om digitale middelen snel eigen te maken.
• Ervaring in het werken met groepen en overbrengen van kennis of inzicht.
• Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
• Voor deze functie dien je de beschikking te hebben over een rijbewijs en auto.

Ons aanbod

Wij bieden:

Het salaris is conform CAO Sociaal werk, schaal 8 Min. €2.544,- Max. € 3.624,- o.b.v. 36 uur per week. Indien post HBO Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige schaal 9 Min. €2.705,- Max. € 3.988,- o.b.v. 36 uur per week.
Individueel loopbaanbudget in te zetten voor duurzaam inzetbaarheid en vitaliteit
Individueel keuzebudget (vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op te nemen op eigen tijdstipkeuze.
PFZW, collectiviteitskorting CZ, GSM vergoeding, laptop ter beschikking

Dienstverband
Voor 36 uur per week op basis van een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling.

Werktijden
Reguliere werkuren, bereidheid tot het geven van een groepsactiviteit in de avonduren. We vragen bereidheid om mee te werken met andere collega’s mentoren in het draaien van bereikbaarheidsdiensten (buiten kantooruren).

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende