Wij vragen

Binnen het team van de sociale activering ontstaat per direct een vacature voor een vrijwilliger.

Doel van de Jobfactory:
De Jobfactory biedt deelnemers arbeidsmatige dagbesteding en arbeidstraining(strajecten).
Het doel is ervoor zorgen dat deelnemers hun huidig niveau van functioneren kunnen behouden, stabiliseren (arbeidsmatige dagbesteding) of ervoor zorgen dat het niveau van functioneren verhoogt (arbeidstrainingstrajecten). Door het bieden van structuur en veiligheid wordt gewerkt aan het opbouwen van een nieuw maatschappelijk perspectief en het vergroten van het gevoel van eigenwaarde. Hierbij wordt waar mogelijk een (gedeeltelijk) reguliere plaatsing op de arbeidsmarkt nagestreefd.
De Sociale Activering bestaat uit verschillende afdelingen: timmerwerkplaats, montage-/productieafdeling, creatief, keuken en zorgtuinderij de Bundertjes.

Doel van de functie:
Ondersteunen van de werkbegeleiders in de begeleiding van de cliënten zodat de werkbegeleiders bij de dagelijkse werkzaamheden ontlast worden.

Je taken zijn o.a.:
• Aan cliënten uitleggen hoe bepaalde activiteiten op de afdeling uitgevoerd kunnen worden
• Mee helpen op de afdeling

Wat vragen wij van jou?
• Affiniteit met de doelgroep, werkervaring met de doelgroep is een pré.
• Sociale vaardigheden zijn voldoende ontwikkeld
• Je bent fysiek in staat om zwaarder werk te kunnen verrichten en daarbij veel te kunnen staan
• Kunnen werken in teamverband.
• Op een respectvolle en duidelijke wijze omgaan met de deelnemers.
• Je beschikt daarnaast nog over de volgende competenties: creatief, mondeling communicatief, flexibel, initiatief, inzet en integriteit.

Wat kun jij van ons verwachten?
• Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 125,- netto per maand bij 20 uur of meer per week. ( Bij minder dan 20 uur ontvang je een vergoeding naar rato)
• Er zal gevraagd worden een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Kosten voor de aanvraag hiervan worden door SMO vergoed.

Informatie en sollicitatie:
Informatie over de functie kan ingewonnen worden bij Mw. Nanette Smeelen, Teamcoördinator Sociale Activering, tel: 0492 57 47 98.
Schriftelijke sollicitaties (bij voorkeur per e-mail) kunt u richten aan: Mw. Manon van de Beek, HR administratie,
hr-administratie@smo-helmond.nl. Centraal Bureau, Postbus 242, 5700 AE Helmond.

Ons aanbod

Vergoeding
De vrijwilliger ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 125,- netto per maand bij 20 uur of meer vrijwilligerswerk per week. (Bij minder dan 20 uur ontvangt men een vergoeding naar rato van het aantal uren). Enkel de daadwerkelijk gewerkte uren komen in aanmerking voor vergoeding.

Interesse?

Doel van de instelling
Een samenhangend stelsel te bieden van (opvang)voorzieningen voor mensen die in een crisissituatie zijn of dreigen te geraken, dak- of thuisloos zijn of dreigen te geraken of anderszins in onze samenleving als kwetsbaar kunnen worden beschouwd.

Doel van de werksoort
Het bieden van dagbesteding en arbeidstraining aan mensen met als doel de kans op toetreding tot of herintreding in de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. Aan de hand van een methodiek wordt gewerkt aan het verhogen van een aantal vaardigheden.

adm.personeel@smo-helmond.nl

Vorige