Wij vragen

Stageplaatsen schooljaar 2019-2020

Ben je op zoek naar een interessante en uitdagende stage binnen de maatschappelijke opvang?
Wil je ervaring opdoen in het ondersteunen en begeleiden van mensen en hen stimuleren hun mogelijkheden te benutten?

SMO staat en gaat voor een samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien naar eigen wens en mogelijkheden, zonder uitsluiting, geweld of onderdrukking. Een samenleving waarin mensen een waardig bestaan leiden, liefst zo zelfstandig mogelijk. Om dit te bereiken bieden we thuislozenzorg, sociale activering, crisisopvang, woonbegeleiding en armoedebestrijding in Helmond en de Peelregio. SMO is een organisatie die het belangrijk vindt dat stagiaires (m/v) kennis maken met de werkzaamheden in de praktijk. Wij zorgen dan ook voor een goede begeleiding tijdens de stage en een prettige leeromgeving.

SMO is voor de MBO-opleidingen een door Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend leerbedrijf. Jaarlijks wordt vastgesteld voor welke functies SMO wil opleiden. Iedere stagiaire krijgt door de direct leidinggevende een stagebegeleider toegewezen en een stagevergoeding wordt aangeboden bij een stageperiode langer dan 6 maanden.

Er zal gevraagd worden naar een verklaring omtrent gedrag (de kosten voor de aanvraag worden vergoed).

Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen wij de volgende stageplaatsen aanbieden:

HBO Social Work:

 • 1 plek bij de Jobfactory:
  Voorwaardes: Jaarstage

Minimaal 3 dagen per week.

 • 1 plek bij Woonbegeleiding:
  Voorwaardes: Jaarstage
  Vanaf 24 uur per week.

HBO Social Work/Toegepaste Psychologie/Pedagogiek o.i.d.:

 • 1 plek bij De Koning:
  Voorwaardes: Jaarstage
  3e leerjaar
  24 – 32 uur per week

Ons aanbod

Jobfactory SMO Helmond:

Jobfactory biedt deelnemers arbeidsmatige dagbestedingstrajecten en arbeidstrainingstrajecten.

Het doel van de Jobfactory is ervoor zorgen dat deelnemers hun huidig niveau van functioneren kunnen behouden, stabiliseren (dagbesteding traject) of ervoor zorgen dat het niveau van functioneren verhoogt (arbeidstrainingstrajecten). Hierbij wordt een (gedeeltelijk) reguliere plaatsing op de arbeidsmarkt nagestreefd.
Werken in de Jobfactory geeft regelmaat in het dagelijks leven, verbetert de sociale vaardigheden, verhoogt het gevoel van eigenwaarde en verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt.

De Jobfactory bestaat uit verschillende werkplaatsen (arbeidsmatige dagbesteding en arbeidstraining). De verschillende afdelingen zijn: timmerwerkplaats, productieafdeling, keramiek/repro, keuken en tuinderij de Bundertjes.

Woonbegeleiding SMO Helmond:

Binnen het werkgebied Helmond begeleidt het team van SMO Woonbegeleiding gezinnen of alleenstaanden in de thuissituatie bij het op orde brengen van praktische, financiële en sociale problemen. Het doel is om een stabiele woonsituatie te creëren van waar uit men zo zelfstandig mogelijk kan leven.

Huize d’n Herd SMO Helmond:

Huize d’n Herd is een tehuis voor dak- en thuislozen waar alleenstaande mannen en vrouwen vanaf 18 jaar wonen die niet (meer) in staat zijn om zelfstandig te wonen. Je bent samen met collega’s verantwoordelijk voor 58 inwonende cliënten en 6 passanten.

De Koning SMO Helmond;

De Koning is een locatie waar opvang geboden wordt aan jongeren tussen de 17,5 en 24 jaar oud, tienermoeders, vrouwen met kinderen en gezinnen in de crisisopvang en cliënten met een verstandelijke beperking.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende