Wij vragen

Per direct ontstaat er bij SMO Helmond e.o. een vacature voor de functie Sociaal Pedagogisch Werker 2, Woonondersteuner, op basis van een tijdelijk contract voor 24 uur per week (met bereidheid tot ophoging van deze uren naar 32 uur per week) bij Woonbegeleiding. De vacature wordt zowel in- als extern uitgezet.

SMO staat en gaat voor een samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien naar eigen wens en mogelijkheden, zonder uitsluiting, geweld of onderdrukking. Een samenleving waarin mensen een waardig bestaan leiden, liefst zo zelfstandig mogelijk. Om dit te bereiken bieden we thuislozenzorg, sociale activering, crisisopvang, woonbegeleiding en armoedebestrijding in Helmond en de Peelregio.

Binnen het werkgebied Helmond begeleidt het team van SMO Woonbegeleiding gezinnen of alleenstaanden in de thuissituatie bij het op orde brengen van praktische, financiële en sociale problemen. Het doel is om een stabiele woonsituatie te creëren van waar uit men zo zelfstandig mogelijk kan leven.

Taken:

 • Individuele praktische begeleiding van cliënten in de thuissituatie, hierbij valt te denken aan; zorg dragen voor het agogische gedeelte wat financiën betreft en administratie.
 • Client ondersteunen in het werken aan doelen die met cliënt samen zijn opgesteld en die zijn opgenomen in het begeleidingsplan.
 • Maandelijkse huisinspecties.
 • Contacten onderhouden en intermediair zijn tussen interne en externe instanties en de cliënt.
 • Zorg dragen voor werk, scholing en/of dag-, vrijetijdsbesteding.
 • Deelnemen aan interne besprekingen en informeren van het hoofd van de locatie woonbegeleiding Helmond.
 • Signaleren en rapporteren van knelpunten/probleemsituaties bij de individuele cliënt en hiervoor in samenwerking met het team oplossingen bedenken.

Functie–eisen en profiel:

 • De sociaal pedagogisch medewerker moet functioneren op MBO 4 niveau, ervaring met of opleiding in psychiatrie is gewenst evenals ervaring met cliënten met complexe problemen.
 • Ervaring in het ambulant werken is een pré.
 • Ervaring met de doelgroep is een pré, affiniteit met de doelgroep een must.
 • Gevraagd wordt een open, flexibele en praktische instelling.
 • Een respectvolle, doch duidelijke benadering naar de cliënten kunnen hanteren.
 • Men moet zowel individueel als in teamverband kunnen werken.
 • Schriftelijk, geautomatiseerd verslag en registratie kunnen doen.

In bezit van rijbewijs en auto ten behoeve van ambulante werkzaamheden.

Ons aanbod

 • De sociaal pedagogisch werker, woonondersteuner verricht de werkzaamheden voornamelijk op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte van de cliënt kunnen werkzaamheden ook in de avonduren of weekenden plaatsvinden.
 • Inschaling vindt plaats in schaal 6 cao Sociaal Werk (min. €2.149,- tot max. €3.076 bruto op fulltime basis bij 36 upw). Dit is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering (middels het Individueel Keuze Budget).
 • Het betreft een dienstverband voor de duur van één jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Er zal gevraagd worden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Te maken kosten hiervoor worden door SMO vergoed.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende