Wij vragen

Per 1 augustus 2018 ontstaat er bij SMO Helmond e.o. een parttime vacature voor de functie Staffunctionaris HR voor 16 uur per week.

SMO staat en gaat voor een samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien naar eigen wens en mogelijkheden, zonder uitsluiting, geweld of onderdrukking. Een samenleving waarin mensen een waardig bestaan leiden, liefst zo zelfstandig mogelijk. Om dit te bereiken bieden we thuislozenzorg, sociale activering, crisisopvang, woonbegeleiding en armoedebestrijding in Helmond en de Peelregio.

Bij SMO werken circa 150 medewerkers en 20 vrijwilligers (inclusief medewerkers van Stichting SaldoPlus, budgetbeheer en bewindvoering).

De functionaris maakt deel uit van het Centraal Bureau en draagt zorg voor het adviseren aan de Raad van Bestuur en de directie op het gebied van personeelsbeleid en arbobeleid en het beheren van de personeelsadministratie.

Functie-eisen:

 • Afgeronde hbo-opleiding Human Resource Management of vergelijkbaar
 • Minstens 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
 • Kennis van actuele wet- en regelgeving arbeidsmarkt
 • Aantoonbare mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Adequate sociale vaardigheden in de omgang met medewerkers
 • De werkzaamheden worden op individuele basis uitgevoerd, met een grote mate van zelfstandigheid
 • Voor een juiste invulling van de functie is het noodzakelijk een positief beeld te hebben van de doelgroepen en de missie en visie van SMO te onderschrijven

Ons aanbod

Taken:

 • Coördinatie en uitvoering van personeel- en arbobeleid.
 • Aansturing afdeling HR (2 medewerkers)
 • Maakt onderdeel uit van het Directieteam en het Managementteam
 • Verantwoordelijk voor personeelshandboek (opstellen beleid, procesbeschrijving en protocollen).
 • Ontwikkelen van instrumenten voor werving/selectie, ziekteverzuim, personeelsmanagement en opleiding.
 • Beheren van personeelsdossiers.
 • Vraagbaak voor leidinggevenden op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
 • Per functie (i.s.m. coach on the job) bepalen welke kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn (profielen) en mede adviseren hoe medewerkers hun niveau van professioneel handelen op peil kunnen houden.
 • Procesbewaking medewerkers > 6 weken arbeidsongeschikt.
 • UWV correspondentie en bezwaar.
 • Aanleveren van kwartaalrapportage m.b.t. personeelsbestand en verzuim (analyse en eventuele verbetervoorstellen).
 • Uitvoeren van medewerkerstevredenheidsonderzoek.
 • Verantwoordelijk voor tijdige verwerking en controle mutaties SDB Ayton selfservice systeem.
 • De staffunctionaris HR is tevens ‘preventiemedewerker’ binnen SMO. Voor wat betreft de taken van de preventiemedewerker is een zelfstandige functiebeschrijving opgesteld.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Inschaling vindt plaats in schaal 9 van de cao Sociaal Werk, min. € 2.705,- tot max. € 3.988,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur per week). Daarnaast wordt, conform cao, 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering (middels het Individueel Keuze Budget) geboden.
 • Het gaat in eerste instantie om een dienstverband voor de duur van 7 maanden met de mogelijkheid van een vast contract.
 • Er zal gevraagd worden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Te maken kosten hiervoor worden door SMO vergoed.

Deze vacature is verlopen