Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Stichting Traverse organiseert hulpverlening voor mensen in probleemsituaties, waarin dak- en thuisloosheid of dreiging daarvan cruciaal is.

Wij bieden begeleiding, zorg en activering die toegankelijk en laagdrempelig is.  Wij werken vraaggericht  en sluiten zo veel mogelijk aan op de persoonlijke vraag van de cliënt. Door het opbouwen van een vertrouwensband bieden wij de cliënt een handreiking naar een meer regulier en zinvol bestaan. We geven daarbij de mogelijkheid om het proces met kleine stappen te doorlopen. Dat doen wij door:

 •     Het werken met onze methodiek  rehabilitatiegericht werken
 •     het uitdenken van nieuwe concepten voor maatschappelijke opvang
 •     het samenwerken met ketenpartners
 •     en het ontwikkelen van nieuwe soorten van dienstverlening

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

SMO Traverse

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Samen met ongeveer 270 collega’s achter onze missie staan. 

Je werkt in een multiculturele omgeving waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat. Wij stellen het op prijs wanneer medewerkers  inbreng hebben en initiatief tonen. Dat kan alleen als zij zich op hun plek voelen. Gezamenlijk streven wij er naar de beste eigenschappen naar voren te brengen en in te zetten in het werk. Methodisch handelen wij door middel van herstelonder-steuning. Wij verwachten van medewerkers een creatieve benadering bij cliëntbegeleidingen. 

Natuurlijk zijn ook de concrete zaken van belang, want wat biedt Traverse verder nog? 

 • Salariëring volgens de C.A.O. Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
 • Ruime opleidingsmogelijkheden
 • 36-urige werkweek, veelal uitgeoefend in parttime functies
 • een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering
 • aansluiting bij een van Nederlands beste pensioenverzeke-raars, te weten PGGM.

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Ervaring opdoen, veel praktijk en afwisseling in een divers samengestelde doelgroep. Je doet veel mensenkennis op. Je moet wel tegen een stootje kunnen en de humor van situaties in kunnen zien.

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

De organisatie
SMO Traverse biedt hulpverlening aan mensen in probleemsituaties, waarbij sprake is van dak- of thuisloosheid of dreiging daarvan. Een passie die iedereen bij Traverse deelt is deze mensen helpen hun weg te vinden naar een meer zelfstandige en zelfredzame vorm van leven. 

Visie
" Onze visie op zorg is dat ieder mens mogelijkheden heeft. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen, de kwaliteit van zijn leven te verbeteren of hier eenvoudigweg weer grip op te krijgen. We werken er met onze cliënten aan dat zij hun weg vinden in de maatschappij en hierin zo volwaardig mogelijk functioneren. Met al hun mogelijkheden en beperkingen." 

De taakomschrijving
De afdeling Dagbesteding gaat met de cliënt op zoek naar een passende vorm van dagbesteding, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Voor deze afdeling zijn we op zoek naar vrijwilligers voor diverse werkprojecten en recreatieve activiteiten. Je werkt altijd ondersteunend aan de activiteitenbegeleiders. 

De werkprojecten waar we vrijwilligers voor zoeken:

Tuinproject: in de moestuin van Traverse werken cliënten die ondersteuning nodig hebben bij dit werk. Als vrijwilliger help je de cliënt en werk je actief mee in de tuin.

Wanneer:  maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Waar: Reitse Hoevenstraat 6  

NAC: het bosproject van Traverse werkt in samenwerking met Natuurmonumenten in de Loonse en Drunense duinen. Ook hier werk je actief mee in het bos en help je de cliënt.

Wanneer: maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 15.30.
Waar: Vertrek vanaf Reitse Hoevenstraat 6 naar de Loonse en Drunense duinen.  

Mini-jobs: de cliënten werken in diverse buurten van Tilburg waar ze de straten schoonprikken. Als vrijwilliger  help je de  cliënten tijdens hun werk. Voor dit project is het een vereiste om eigen vervoer te hebben, omdat er elke dag in een andere wijk wordt gewerkt.

Wanneer:  maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.30.
Waar: in wijken verspreid over Tilburg, vertrek vanaf Reitse Hoevenstraat 6 (eigen vervoer nodig). 

Tracee: Tracee is de ontmoetingsruimte van Traverse. Er is ruimte voor cliënten om te recreëren of gewoon een kop koffie te drinken. Cliënten werken hier in de keuken, of achter de bar als gastvrouw / gastheer.  Als vrijwilliger help je de cliënten bij het bereiden van de lunch en hun barwerkzaamheden.

Wanneer: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00
Waar: Reitse Hoevenstraat 6. 

Bij elk project staan de openingstijden vermeld, in overleg kunnen hier dagdelen of dagen voor je inzet als vrijwilliger worden afgesproken. 

De recreatieve activiteiten waar we vrijwilligers voor zoeken:

Bingo: elke donderdagmiddag wordt er een bingo georganiseerd voor alle cliënten. Als vrijwilliger help je mee deze activiteit te draaien en helpt de cliënten waar nodig.

Wanneer: donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00
Waar: Reitse Hoevenstraat 6 

FIT!: elke donderdagochtend wordt er een gymuurtje georganiseerd voor de wat oudere cliënten van Traverse, waarbij ze leuke sportoefeningen doen. Als vrijwilliger bereid je de activiteit voor en ondersteun je de cliënten tijdens deze activiteit waar nodig.

Wanneer: donderdagochtend van 09.30 tot 12.00
Waar: Reitse Hoevenstraat 6 

Filmavond: eens in de twee weken is er een filmavond. Als vrijwilliger zorg je ervoor dat deze avond goed verloopt.

Wanneer: even weken, woensdagavond van 18.00 tot ± 22.30
Waar: Reitse Hoevenstraat 6 

Wat biedt de organisatie:

 • Aannamegesprek
 • Begeleiding en inspraak
 • Onkostenvergoeding
 • Vrijwilligerscontract
 • Aanvullende WA-verzekering 

Wat vraagt de organisatie:

 • Stevige persoonlijkheid
 • Geduld
 • Initiatief tonen
 • Begrip hebben voor mensen met ‘ander' gedrag
 • Minimaal 1 dagdeel beschikbaar zijn voor de recreatieve activiteiten, of minimaal 1 dag beschikbaar voor de werkprojecten. 

Meer informatie of solliciteren:
Je kunt contact opnemen met Evelien Tulp via 013 - 464 5050

Contactpersoon

|

Er zijn geen vacatures voor SMO-Traverse.