Wij vragen

SMO Traverse organiseert hulpverlening voor mensen in probleemsituaties waarbij sprake is van dak- of thuisloosheid of de dreiging daarvan. Wil jij een bijdrage leveren aan onze organisatie? Dan is SMO Traverse op zoek naar jou.

Wij zoeken per direct een collega die ons bij wil staan als:

- Agoog M/V
24-32 uur

Daarnaast zijn we ook per direct op zoek naar collega's die ons bij willen staan als:

- Flexibele agoog M/V
Nuluren met mogelijkheid tot eventueel vaste uren
(min-max constructie)

De rol:

Als Leefcoach werk je zelfstandig op een locatie waar onze cliënten verblijven, waarbij jouw aandacht uitgaat naar gastvrijheid, gezondheid, hygiëne en veiligheid. Je zorgt voor een herstelbevorderende leefomgeving, waar zelfbeheer maximaal is gestimuleerd en waar aandacht is voor de handhaving van (gedrag)regels. Jij ondersteunt de cliënten bij de dagelijkse zaken, zoals wekken, maaltijden, groepsactiviteiten en coördineren van huishoudelijke taken en klusactiviteiten. Daarnaast ondersteun je de cliënten in het leerproces bij deze algemene dagelijkse levensverrichtingen. Door het dagelijkse zicht op het functioneren van de cliënten ben jij een belangrijke bron in de gehele begeleiding en het traject van de cliënten.

Jij zorgt voor een goede gang van zaken op de locatie. Daarbij ben je voor de bewoners een vanzelfsprekende vraagbaak en luisterend oor. Je wijst de cliënt op en confronteert hem met mogelijke (gezondheids)risico’s als gevolg van zijn levensstijl of gedrag en motiveert de cliënt daar waar mogelijk huishoudelijke taken te verrichten en zichzelf goed te verzorgen. Met jouw agogische achtergrond en kennis geef je groepsgewijs aandacht en leer je de cliënt alle dagelijkse vaardigheden aan die hij na zijn uitstroom nodig heeft. Je doet geen individuele begeleiding, maar signaleert waar nodig zaken naar de Persoonlijk Coach van de cliënt. Je hebt te maken met een soms onvoorspelbare doelgroep en bent in staat om om te gaan met lastige situaties en zo nodig ondersteuning in te schakelen.

Naast een vaste Leefcoache zijn wij op zoek naar collega’s die flexibel inzetbaar zijn binnen de organisatie. Je wordt op verschillende plekken ingezet op basis van organisatiebehoefte. Je kunt zowel horizontaal (eenzelfde functieniveau) als verticaal (een niveau lager of hoger) worden ingezet. Veelal zul je werkzaam zijn als Leefcoach op de intramurale voorzieningen. Ook werkzaamheden als activiteitenbegeleider of receptionist zijn onder andere mogelijk. Je bent bij voorkeur in minimaal twee specialismen c.q. organisatieonderdelen inzetbaar en kunt afwezige collega’s meteen en volledig vervangen.

Onze organisatie:

Traverse is een Stichting voor Maatschappelijke Opvang in Midden-Brabant. Onze visie op zorg is dat ieder mens mogelijkheden heeft. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zijn kwaliteit van leven te verbeteren of hier eenvoudigweg weer grip op te krijgen. De werkwijze van Traverse is gericht op herstel van de cliënt en hem te ondersteunen bij het benutten van zijn mogelijkheden. We helpen

Ons aanbod

Aanstelling is per direct voor de duur van 12 maanden. De vacature Agoog is voor 24-32 uur per week en de vacature voor Flexibele Agoog is op basis van een nulurencontract; verlenging behoort tot de mogelijkheden. Inschaling volgens CAO Sociaal Werk in schaal 6 (min. € 2.107,00 en max. € 3.016,00 bij een voltijd dienstverband), afhankelijk van je werkervaring.

Deze vacature is verlopen