Wij vragen

SOVAK is een ondernemende middelgrote organisatie die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. We zijn actief in West Brabant. Ons motto is: SOVAK kleurt levens, JIJ DOET ERTOE! Dit geldt voor onze cliënten en zeker ook voor onze medewerkers die met hart en ziel hun werk doen! Medewerkers die verantwoordelijkheid willen krijgen en ondernemend zijn. Samen zorgen we ervoor dat elke dag ertoe doet.

SOVAK beschikt over een Cliëntenraad, waarin zowel cliënten (5 leden) als vertegenwoordigers (4 leden) zitting hebben. De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en gestuurd door een voorzitter. De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen en bereidt deze samen met de ambtelijk secretaris voor. De voorzitter vertegenwoordigt de Cliëntenraad binnen en buiten SOVAK en heeft een adviserende rol.

Wegens het vertrek van onze voormalige Voorzitter Cliëntenraad, zijn wij bij voorkeur per 1 februari 2020 op zoek naar een stevige persoonlijkheid die deze rol overneemt.

Voorzitter Cliëntenraad

Gemiddeld 15 uur per maand

Wat ga je doen als voorzitter Cliëntenraad?

Als voorzitter zit jij de vergaderingen voor aan de hand van de agenda die jij in overleg met de ambtelijk secretaris hebt opgesteld. In deze rol ben jij het gezicht en de woordvoerder van de cliëntenraad. Je let er op dat gemaakte afspraken - binnen de cliëntenraad, met de Raad van Bestuur- worden nageleefd. Daarnaast onderteken je cliëntenraadsstukken.

Wie ben je?

  • Je hebt ervaring met bestuurlijke processen;
  • geeft leiding aan vergaderingen waaraan cliënten en vertegenwoordigers deelnemen;
  • vanuit een onafhankelijke positie vertegenwoordig je de inbreng van zowel cliënten als vertegenwoordigers en laat hen tot hun recht komen;
  • je bent in staat onderscheid te maken tussen het eigen belang van cliënten/ vertegenwoordigers binnen de raad en het belang van alle cliënten binnen SOVAK. Het opbouwen en onderhouden van een functionele samenwerkingsrelatie met de Raad van Bestuur en overige betrokkenen is jou toevertrouwd;
  • je overlegt enkele malen per jaar met de Ondernemingsraad en met de Raad van Toezicht
  • je behartigt de belangen van de Cliëntenraad en vertegenwoordigt de Cliëntenraad intern en extern;
  • je beschikt over inzicht in actuele ontwikkelingen binnen de (langdurige) zorg.

Jij doet er toe! Want jij beschikt, in willekeurige volgorde, over de volgende competenties:

  • Sociale vaardigheden, waarbij luisteren, bevragen, verwoorden van standpunten, respectvol optreden met behoud van sfeer en geduld bewaken de voornaamste zijn;
  • je bent empathisch, maar weet een behouden afstand te bewaken. Toont daadkracht en durft leiding te geven;
  • adviseert en overtuigt de Raad van Bestuur.

Je werkdagen/tijden zijn?

De vergaderingen vinden in de avonduren plaats, daarnaast is bereikbaarheid overdag wenselijk. Om de vijf weken staat een vergadering op de planning in de avonduren, met uitzondering van de zomervakantieperiode.

Ons aanbod

Wat bieden wij?

Een samenwerking voor minimaal vier jaar op vrijwillige basis. Gezien de zwaarte en het belang van de taak wordt een vergoeding van € 1.700,00 netto op jaarbasis geboden. Dit is inclusief reiskosten en kosten voor bezoek aan symposia ed.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende