Wij vragen

Voor locatie woonzorgcentrum Akert, verpleegafdeling de Zwaan (PG) zijn wij op zoek naar een betrokken eerst verantwoordelijk verzorgende.

Je begeleidt en verzorgt samen met je collega's de zorg van de cliënten volgens het (digitale) zorgleefplan. Je schat de behoefte van de cliënt correct in door in gesprek te blijven over persoonlijke en praktische zaken. Je verricht verpleegtechnische handelingen volgens de geldende protocollen en instructies.

Als EVV ben je het aanspreekpunt voor o.a. familie en andere bij de zorg betrokken disciplines. Je krijgt te maken met zorgvragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Je voert opname- en familiegesprekken en je blijft in dialoog met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega's en andere disciplines. Je betrekt de mantelzorgers bij de zorg en stemt af welke zorg zij kunnen of willen bieden passend bij de wensen van de cliënt.

Samen met je collega's zorg je voor een goede en prettige werksfeer op de afdeling en een juist verloop van de dagelijkse werkzaamheden. Leerlingen en stagiaires biedt je begeleiding en je draagt je kennis en ervaring op hen over. Je neemt deel aan diverse overlegvormen en handelt naar de daaruit voortgekomen afspraken.

De zorg die je gaat leveren is toegankelijk en qua vorm en inhoud afgestemd op de vraag van de cliënt en altijd professioneel, persoonlijk en positief. Je beantwoordt elke vraag van een cliënt positief: we scheppen randvoorwaarden voor een kwalitatief goed leven en doen daar graag nog een schepje bovenop.

Deze vacature is verlopen