Wij vragen

Spreekt het duurzaam verbeteren van de langdurende ouderenzorg jou aan? Kan je zelfstandig werken en heb je een hands-on werkmentaliteit? Dan is deze functie iets voor jou!

Informatie
Ananz biedt persoonsgerichte zorg. Dat betekent dat wij zorg bieden zoals de cliënten dat graag willen. Wij willen dat de cliënt zoveel mogelijk zelf regie neemt over zijn of haar zorgproces. Om deze visie organisatiebreed goed door te voeren zijn wij op zoek naar een staffunctionaris die in staat is deze ontwikkeling intern te begeleiden.

Als staffunctionaris kwaliteit ben je verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling. Je treedt op als adviseur en sparringpartner van het management, specialisten ouderengeneeskunde en andere medewerkers in de organisatie. Je houdt je zowel op operationeel als op overstijgend niveau bezig met onder meer prestatie-indicatoren, documentinrichting en -beheer. Tevens lever je een bijdrage aan het uitwerken van procesbeschrijvingen en het verder ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid en -systeem, in afstemming met je collega staffunctionaris.

Je vertaalt zorginhoudelijke landelijke ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving naar aanpassingen in het kwaliteitsbeleid. Je bent verantwoordelijk voor coördinatie en/of uitvoering van analyses zoals prisma onderzoek, interne audits en het begeleiden van externe audits. Daarnaast bevorder je het bewustzijn voor kwaliteit binnen de organisatie door middel van o.a. actieve en goede communicatie en overdracht van kennis en vaardigheden.

Als staffunctionaris heb je ook tot taak klachten af te handelen zoals geregeld in de klachtenregeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor zorgorganisaties die locaties met een Bopz-aanmerking in stand houden, zijn bovendien de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en het Besluit klachtenbehandeling Bopz van belang. Hierin worden specifieke regels gesteld voor de behandeling van klachten op basis van de Wet Bopz.

Functie-eisen
Je beschikt over een relevante opleiding op HBO of WO niveau, bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen. Daarnaast beschik je over adviesvaardigheden en heb je kennis van de ouderenzorg, kwaliteitssystemen en zorgprocessen. Ook is de prisma analyse voor jou bekend terrein.

Bij voorkeur heb je ook een opleiding afgerond tot klachtenfunctionaris of je bent bereid deze op korte termijn te behalen.

Je beschikt over kennis van Excel en bent klant- en samenwerkingsgericht. Daarnaast ben je analytisch, resultaatgericht en flexibel. Je kunt zowel mondeling als schriftelijk uitstekend communiceren op verschillende niveaus.

Arbeidsvoorwaarden
Wij zijn op zoek naar een nieuwe staffunctionaris met ervaring en passie voor het vak voor minimaal 28 tot maximaal 32 uur per week.

Salariëring vindt plaats conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.
De functie is ingeschaald in salarisschaal 55 (min. € 2.533,15 - max. € 4.021,18 bruto per maand obv een werkweek van 36 uur). Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.

Wij bieden al onze medewerkers een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, dat ruimte biedt aan jouw individuele wensen. Denk bijvoorbeeld aan een fietsplan, verlof sparen of kopen, en een regeling studiekosten. Daarnaast is er aandacht voor vakverbreding en persoonlijke ontwikkeling.

Contactinformatie
Voor informatie betreffende deze functie kun je contact opnemen met Marion Geomini, staffunctionaris telefoon 088 - 567 77 00 of met Sabine Hermsen, corporate recruiter AnnaWerkt - Recruitment, telefoon 040-286 4743.

Spreekt deze vacature je aan?
Dan nodigen wij je van harte uit te reageren - t/m 31 december a.s. via onze de sollicitatiebutton. Je motivatiebrief mag je richten aan Marion van Zoom, Directeur Ananz.

De 1e selectiegesprekken staan gepland op vrijdag 11 januari 2019 in de ochtend.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Voorafgaand aan jouw indienstreding vragen wij je een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Over St. Anna Zorggroep
Ananz, bestaande uit vier woonzorgcentra verdeeld over drie locaties in Geldrop en Heeze, vormt samen met het St. Anna Ziekenhuis en TopSupport de St. Anna Zorggroep. Door het gevarieerde aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg voor ouderen speelt Ananz in op de individuele behoefte van iedere cliënt. Uitgangspunt daarbij is om de zelfstandigheid van cliënten te bewaren en hen zelf de regie te laten behouden, zowel intra- als extramuraal.

Onze passie is het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van de oudere mens. We staan klaar voor onze cliënten op de momenten die ertoe doen.
Samen met onze cliënten en op persoonlijke wijze zoeken we naar de beste oplossing. Ook als die niet meteen voor de hand ligt.

Ananz is een flexibele organisatie die zich typeert door korte communicatielijnen, welke ook kenmerkend zijn voor de samenwerking met de collega's van de St. Anna Zorggroep.

Het team van specialisten ouderengeneeskunde wordt aangestuurd door een medisch manager die zelf opgeleid is tot specialist ouderengeneeskunde. Zij is onderdeel van het managementteam van Ananz.443594

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende