Wij vragen

Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven. Kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen met problemen en vragen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling en veiligheid verdienen de best mogelijke behandeling. We bieden opvang en behandeling bij complexe problemen. Altijd warm en veilig. Met deskundige en innovatieve hulpverlening om trauma’s te verwerken en te bouwen aan een stevige ontwikkeling. En we zijn sterk gericht op opleiding en werk als basis voor de toekomst. Met specialistische kennis, begeleiding en behandeling op maat van de bekende problemen op scholen, in wijken en bij huisartsen, draagt Sterk Huis bij aan preventie, vroeger signaleren en effectiever ingrijpen bij problemen.

Binnen Cluster 1, ten behoeve van het Psychotraumacentrum, is er vacatureruimte ontstaan voor de functie van:

Ambulant Hulpverlener B

(specifiek met VCT ervaring)

24 uur per week

2018-56

De functie

De werkzaamheden van de ambulant hulpverleners richt zich op vrouwen, mannen, jongeren en gezinnen met kinderen en hun cliëntsysteem met complexe en/of meervoudige problemen waarbij (pedagogische) veiligheid, opgroei en ontwikkelingsproblematiek hoofdthema’s zijn.

De ambulant hulpverleners vormt samen met de gz-psycholoog en andere behandelaren een multidisciplinair team om een behandellijn rondom cliënten uit te zetten en uit te voeren. Daarbij kan de ambulant hulpverlener op basis van specialistische kennis worden ingezet in of worden toegevoegd aan voorliggende voorzieningen zoals diverse vormen van onderwijs, huisartsen, kinderopvangcentra en (zorg)toegangsteams.

Doel van de functie is het ondersteunen, planmatig, methodisch (IAG, CTI) en actiegericht begeleiden van de cliënt en/of het cliëntsysteem. Als ambulant hulpverlener ondersteun en begeleid je de cliënt en het cliëntsysteem zodanig dat de cliënten en/of het systeem zelfstandig, al dan niet ondersteunt door het netwerk of professionele hulpbronnen in de wijk waar men woont, kan functioneren. Je betrekt hierbij het netwerk, de naaste omgeving en benodigde voorzieningen. Je inventariseert en analyseert de hulpvraag, ontwikkelt onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper een cliëntplan en werkt samen met de cliënt aan de gestelde doelen. De regiebehandelaar heeft de regie in het traject. Onder de regiebehandelaar voer je afgebakende taken en onderdelen van de behandeling uit. Je houdt rekening met risicovolle situaties, de veiligheid van betrokkenen en het bijzondere karakter van begeleiding aan huis.

Wij vragen

Als ambulant hulpverlener (maatschappelijk werker) heb je minimaal twee jaar ervaring, ben je bekend met systemische begeleidings- en behandelmethodieken waarbij behandeling van Vroegkinderlijk Chronisch trauma (VCT) de belangrijkste pijler is. Je hebt kennis van de sociale kaart en relevante wet- en regelgeving gericht op (jeugd)zorg. Je geschoold in de methodiek ten aanzien van Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT, Slapende Honden, Wakker maken) voor level 1 en 2 en je bent geschoold om TVV te schrijven. Je onderschrijft de visie op traumabehandeling en wilt investeren om de traumabehandeling verder mee te ontwikkelen binnen het Psychotraumacentrum.

Je beschikt over analytisch vermogen voor de vertaling van de hulpvraag naar de hulpverleningsovereenkomst of het hulpverleningsplan. Je bent stressbestendig en kunt improviseren bij het inzetten van interventies in (ambulante) crisissituaties. Je bent goed in het ondersteunen bij het oplossen van problemen en beschikt over de benodigde sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met cliënt, leefomgeving en (professioneel) netwerk/hulpbronnen. Je vindt het een uitdaging om te werken met cliënten met verschillende culturele achtergronden. Je staat in denken en doen open voor innovatieve ontwikkelingen waarbij je je onderzoekend en initiatiefrijk opstelt naar kleine en grote vernieuwingen die de dienstverlening aan cliënten en de kwaliteit van zijn werk verbeteren. Je kijkt met een ondernemende blik en houding vooruit naar mogelijke kansen voor de organisatie of cliënt en weet deze om te zetten in concrete activiteiten. Wanneer de gestelde doelen niet binnen de randvoorwaarden te realiseren zijn, neem je initiatief om nieuwe bronnen aan te boren en nieuwe coalities aan te gaan waarbij de cliënt centraal staat. Je schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is goed. Je bent vaardig in het werken op devices en binnen moderne registratiesystemen. Tot slot is een flexibele, klant- én resultaatgerichte instelling een must voor het succesvol vervullen van deze functie. Je bent bereid tot enigszins flexibele werktijden, afgestemd op de cliënten. Je hebt ervaring met het werken op projectmatige basis in samenwerking met ketenpartners en vindt het leuk om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Je bent in het bezit van rijbewijs B en bent SKJ-geregistreerd of voldoet aan de eisen om je SKJ te kwalificeren.

Ons aanbod

Arbeidsvoorwaarden en sollicitatie:

Een afwisselende functie in een professionele, dynamische, multiculturele en collegiale werkomgeving. De aanstelling en inschaling is volgens de CAO-Jeugdzorg. De functie is ingeschaald in schaal 9, met een minimum salaris van € 2.503,43 en maximaal € 3.739,00 bij een fulltime dienstverband. Daarnaast kent de cao een eindejaarsuitkering van 8,3% en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Marieke van Veen, coördinator Psychotraumacentrum. Zij is te bereiken op telefoonnummer 013-5309400.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende