Wij vragen

In verband met zwangerschapsvervanging is er binnen Sterk Huis met betrekking tot het Klantenbureau, cluster 1, een vacature ontstaan:

Ambulant Hulpverlener Toegang

(t.b.v. het klantenbureau)

24-28 uur

Vacaturenummer 2018-25

De organisatie

Sterk Huis is een organisatie voor hulpverlening aan jeugd, vrouwen en gezinnen. De hulpverlening richt zich voor het merendeel op gezinnen, vrouwen en jeugdigen met complexe en/of meervoudige problemen.
Het klantenbureau is het voorportaal van alle binnenkomende hulpvragen, c.q. indicaties. Deze afdeling kenmerkt zich door het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot aanmelding en screening/intake/indicatiestelling en doorplaatsing van en naar een hulpverleningsvorm binnen Sterk Huis. Het klantenbureau is verantwoordelijk voor het legitimeren van de inhoudelijke- en financiële check in het proces van aanmelden, inschrijven en plaatsen van cliënten. Sterk Huis biedt zorg aan cliënten die gefinancierd wordt door de JHV, ZVW en de WMO (geïndiceerd en niet-geïndiceerd). Alle mogelijke combinaties van verschillende financiering van één cliënt zijn mogelijk.

De functie

De medewerker voert de intersectorale regie (in de regio) over en coördineert binnenkomende hulpaanvragen. Deze kunnen betrekking hebben op zowel spoedhulp (crisis) vanuit jeugdzorg als op andere cliënten op die aan het profiel van Sterk Huis voldoen en plaatst cliënten (intern) door teneinde een optimale hulpverlening en bezetting te bereiken. De medewerker verzamelt daartoe informatie over de hulpvragen en verschaft informatie over het vervolgtraject aan de cliënten. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de organisatie en wordt uitvoering gegeven aan het wachtlijstbeheer en de in-, door- en uitstroom van cliënten.

De resultaatgebieden binnen de functie zijn:

 • Het verkrijgen van alle benodigde informatie om de cliënt, indien van toepassing, door te plaatsen naar de meest passende hulpvorm;
 • Contacten leggen, zodanig dat men van wensen, behoeften en problemen op de hoogte is en cliënten en verwijzers de weg kunnen vinden naar Sterk Huis;
 • Het realiseren van opnames, zodanig dat uitvoering gegeven wordt aan het opnamebeleid;
 • Informatie verstrekken zodanig dat de cliënt of verwijzer kennis heeft van de instelling of de weg naar andere instanties weet te vinden;
 • Het plannen en registreren van hulpverlening en cliëntenstroom zodanig dat cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden geholpen en een optimale bezetting wordt gegenereerd;
 • Het leveren van een bijdrage aan optimalisering van de dienstverlening, zodanig dat de instelling kan inspelen op ontwikkelingen van de doelgroep en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

Verder vragen wij:

Kennis

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Afgeronde relevante HBO opleiding MWD / SPH /Pedagogiek;
 • Kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;
 • Kennis van en inzicht in de processen van de (spoed)hulpverlening;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Kennis van de sociale kaart;
 • Kennis van alle financieringsvormen binnen Sterk Huis.

Specifieke kenmerken

 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de (complexe) hulpvraag naar een hulpverleningsovereenkomst en om in crisissituaties te komen tot een afweging van de problematiek en interventie;
 • Sociale vaardigheden als mede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het voor het onderhouden van intensieve eerste contacten met de cliënt (en de leefomgeving van de cliënt) en contacten onderhouden met externe instanties;
 • Sociale vaardigheden voor het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen (vereist bij interventie in crisissituaties);
 • Vaardig in het (telefonisch) (snel) herkennen en inzichtelijk krijgen van problemen bij cliënten;
 • Vaardig in het leiden, sturen en tijdig beëindigen van (telefoon)gesprekken.
 • Plan- ,organisatie- en registratie vermogen.
 • In staat zijn om, op grond van de registratiegegevens, beleidsrapportages te maken inzake (spoedeisende) hulp;
 • Bewaakt en ontwikkelt de eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen.

Ons aanbod

Het betreft een tijdelijke functie wegens zwangerschapsvervanging voor een periode 17 september 2018 tot 14 januari 2019. Op deze functie is de CAO-Jeugdzorg van toepassing. Inschaling zal conform de salarisregeling Jeugdzorg plaatsvinden in schaal 9 met een minimum salaris van € 2454,34 en maxi­maal € 3665,68 per maand bij een werkweek van 36 uur. Daarnaast kent Sterk Huis een eindejaarsuitkering van 8,3% en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Deze vacature is verlopen