Wij vragen

Sterk Huis zou graag in contact komen met (echt)paren die geïnteresseerd zijn in de vacante functie van:

Gezinshuisouder
Fulltime
Vacaturenummer: 2018-06 B

Het gezinshuis

In een Gezinshuis worden drie/vier jongeren of kinderen opgenomen, in leeftijd variërend tot maximaal 18 jaar, tussen 8 en 18 jaar, die om uiteenlopende redenen niet meer bij hun ouders of pleeggezinnen kunnen wonen. Ze worden intensief en gedurende een lange periode ondersteund en begeleid in een gestructureerde en veilige omgeving, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
Continuïteit van (specifieke) opvoeding /begeleiding gedurende meerdere jaren is heel belangrijk in de ontwikkeling van deze jeugdigen. De gezinshuisouders, wonend in het gezinshuis, zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging, opvoeding en begeleiding van de jeugdigen.
De opvoeding en begeleiding van de jeugdigen krijgt vorm aan de hand van een begeleidingsplan met concrete doelen.
De gezinshuisouders wonen in een door Sterk Huis beschikbaar gesteld gezinshuis in Tilburg of Waalwijk. Zowel de gezinshuisouders als de kinderen worden ondersteund door een gedragsdeskundige, ambulante hulpverlener en een pedagogisch medewerker.

Gezinshuisouder

We zijn op zoek naar een gezinshuisouder met partner (en eventuele kind(eren)), waarvan de gezinshuisouder in dienst komt van Sterk Huis. Leven, wonen en werken zijn volledig met elkaar vervlochten waardoor deze manier van werken bijzondere eisen en uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van veerkracht, idealisme en professionaliteit. Beschikken over de nodige levenservaring is onontbeerlijk.
Daarnaast vragen wij een leeftijd van minimaal 28 jaar. Continuïteit in de opvoeding is essentieel. Daarom stelt U zich met uw partner minimaal een aantal jaren beschikbaar.

De (overige) functie-eisen zijn:

 • Minimaal een relevante MBO –opleiding niveau 4 (bijv. SPW, MZ, of hbo pedagogiek SPH / MWD, PABO), waarbij kennis en inzicht in relevante hulpverleningsmethodieken; opvoedingservaring en ervaring binnen de jeugdzorg een pré is.
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Open staan voor begeleiding en scholing (met betrekking tot de trauma gerelateerde methodiek.)
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid onder andere voor het opstellen van gedragsbeschrijvingen en het rapporteren over bevindingen en mede opstellen van een hulpverleningsplan
 • Een warm leefklimaat kunnen bieden met veel invoelingsvermogen, ruimte en geduld.
 • Kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van gezinshuiskinderen en goede opvoedkundige/pedagogische vaardigheden;
 • Enthousiasme, flexibiliteit en probleemoplossend vermogen.
 • Om kunnen gaan met afstand en nabijheid in het contact als ook met het bieden van een persoonlijk gerichte benadering aan kinderen en jongeren van uiteenlopende leeftijd.
 • Achter gedrag van getraumatiseerde kinderen kunnen kijken en aansluiten bij de sociaal emotionele belevingswereld en behoeftes van de kinderen.

Ons aanbod

Arbeidsvoorwaarden en sollicitatie:

 • De functie is, conform de CAO-Jeugdzorg, ingeschaald in schaal 8 (minimaal € 2.310,93 en maximaal € 3.431,71 bruto per maand op fulltime basis), een vaste onregelmatigheidstoeslag van 14%, 3 uur slaapdienstvergoeding per maand per geplaatst kind, vergoeding van de verzorgingskosten, 18 vrije weekenden per jaar, 200 uur vakantie en aanvullende pedagogische ondersteuning/vervanging. Daarnaast kent Sterk Huis een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het aanhouden van uw eventuele eigen huis is gewenst. Ook in deze kosten wordt tegemoet gekomen vanuit fiscale regelingen.
 • Het aantal uren dienstverband wordt conform de cao bepaald, te weten 9 uur per week per geplaatst kind. Bij plaatsing van vier kinderen een fulltimedienstverband van 36 uur per week.
 • Er wordt van uitgegaan dat één van de gezinshuisouders een baan buitenshuis heeft. Begeleiding door een team bestaande uit een clustermanager, teamcoördinator, gedragswetenschapper, en eventueel een ambulant hulpverlener.
 • Vakanties en vrije weekenden kunnen worden genoten zonder de geplaatste kinderen.
 • Huishoudelijke ondersteuning.
 • Een arbeidsovereenkomst voor een van de gezinshuisouders en een gezinshuisovereenkomst met beide gezinshuisouders.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende