Wij vragen

Centrum Huiselijk geweld en Kindermishandeling:

Regio Hart van Brabant is gestart met de landelijk pilot Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het centrum gaat werken aan het duurzaam terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het centrum kent drie pijlers: het Veiligheidsteam, het Expertisecentrum en een Integraal Spoedplein.

Taak Veiligheidsteam

Het Veiligheidsteam richt zich op het samen met de veiligheidspartners en de zorgpartners doorbreken van het patroon van (ernstig) geweld (structurele onveiligheid), zodat het geweld stopt en het aantal meldingen daalt.

Uitgangspunten van werken binnen het Veiligheidsteam:

 • One stop-shop benadering
 • Multidisciplinair werken vanuit een aanpak onder één dak (het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)
 • Gericht op de meest ernstige doelgroep: structureel onveilig
 • Werken volgens de visie gefaseerde ketensamenwerking en 1 gezin, 1 plan en 1 coördinator - Integrale en systeemgerichte dienstverlening vanaf de melding (MDA++):
 • Snelle actie na een nieuwe melding (Er op af)
 • Samen met alle betrokkenen (slachtoffer, kind en pleger) o Multidisciplinaire analyse
 • Langdurige monitoring op de veiligheid en coördinatie op het plan van aanpak (1 vast contactpersoon)

Waar ga je aan de slag?

Vanuit Sterk Huis wordt je voor tenminste 1 jaar gedetacheerd naar het Veiligheidsteam waar je je werkzaamheden gaat uitvoeren.

Wat verwachten wij van je?

Verantwoordelijkheid:

 • Vanuit op te stellen veiligheidsvoorwaarden zorgdragen dat er samen met het gezin en betrokken professionals een veiligheidsplan, integraal plan van aanpak gericht op verminderen van risico’s op geweld en herstelplan komt.
 • Hiervoor is het mede nodig dat er een goede analyse komt van de problematiek.
 • Bij het plan van aanpak staat veiligheid voorop en het is gericht op het duurzaam doorbreken van het patroon van structurele onveiligheid.
 • Pas zodra de veiligheid duurzaam is gegarandeerd, zorgt de coördinator voor overdracht naar het lokale veld/reguliere zorg.
 • Is onafhankelijk in de ogen van het cliëntsysteem en meervoudig partijdig.
 • Draagt mede de verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de aanpak zoals beoogt binnen de Veiligheidsteam.
 • Je vormt een brug tussen het veiligheidsteam en de zorgvormen van Sterk Huis

Kennis:

 • Basiskennis van veiligheid en visie gefaseerde ketensamenwerking.
 • Systemisch onderlegd.
 • Kennis hoe betrokkenen te stimuleren eigen verantwoordelijkheid en invloed op te pakken.
 • Brede kennis van het hele domein van jeugdhulpverlening en –bescherming.
 • Kennis van wet- en regelgeving mbt jeugdbeschermingsmaatregelen.
 • De weg weten binnen betrokken instanties, waardoor snel de juiste mensen benaderd en ingezet kunnen worden (bijvoorbeeld forensische expertise, reclassering).

Vaardigheden:

 • Is in staat om te werken met het plan van aanpak (veiligheidsplan).
 • Kan samenwerken met andere disciplines, sectoren o.b.v. gezamenlijk plan van aanpak.
 • Is in staat om geweldsdynamiek op te pakken / te bespreken (niet persoon veroordelen, wel geweld normeren en waar nodig confronteren).
 • Is op zoek naar creatieve oplossingen samen met anderen.
 • Is in staat verbinding met en inzet vanuit eigen organisatie goed te managen.

Attitude:

 • Is in staat om te werken met het plan van aanpak (veiligheidsplan).
 • Kan samenwerken met andere disciplines, sectoren o.b.v. gezamenlijk plan van aanpak.
 • Is in staat om geweldsdynamiek op te pakken / te bespreken (niet persoon veroordelen, wel geweld normeren en waar nodig confronteren).
 • Is op zoek naar creatieve oplossingen samen met anderen.
 • Is in staat verbinding met en inzet vanuit eigen organisatie goed te managen.

Ons aanbod

Wat wij je bieden?

 • Een afwisselende functie voor de duur van 1 jaar.
 • In deze functie word je gedetacheerd.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende