Wij vragen

Binnen Cluster 1 (Klantenbureau) is er een vacature ontstaan voor de functie van:

Registratiemedewerker administratieve toegang
36 uur per week
Vacaturenummer 2018-47

Het Klantenbureau is verantwoordelijk voor het zorginhoudelijke én administratieve proces van aanmelden, inschrijven en plaatsen van cliënten. Het klantenbureau is een onderdeel binnen cluster 1 dat aangestuurd wordt door de Clustermanager. Sterk Huis biedt zorg aan cliënten die gefinancierd wordt door de JHV, ZVW en de WMO (geïndiceerd en niet- geïndiceerd). Alle mogelijke combinaties van verschillende financiering van één cliënt zijn mogelijk. Het doel van het klantenbureau is dat cliënten zelf niets merken van de wijze waarop hun zorg gefinancierd wordt. Daarnaast draagt het klantenbureau voor het beheren van het cliëntvolgsysteem, het periodiek genereren en analyseren van management informatie voor het MT en de RvT op het gebied van productiegegevens, het bijhouden van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving voor alle financiers en het aanpassen van de administratieve cliëntroute naar aanleiding hiervan zijn taken van het klantenbureau.

De registratiemedewerker administratieve toegang heeft als doel het bevorderen van een consistente en eenduidige vastlegging van gegevens en procesmodellen op het terrein van cliëntregistratie en het bewaken van de integriteit van gegevens.
De resultaatgebieden van de registratiemedewerker administratieve toegang zijn; gegevens verwerken, informatie beschikbaar stellen en de dienstverlening optimaliseren.
Het gaat dan om het uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de logische, technische en fysieke structuur van de gegevensverzamelingen inzake cliënten conform de richtlijnen die hiervoor gelden. Bij de aanmelding van cliënten dien je de cliëntgegevens te verzamelen en te verwerken, zoals NAW-gegevens, wachtlijstregistratie, mutaties, aard en omvang van zorgtoewijzingsbesluiten, inzet van modules, duur van de hulpverlening e.a. Verder signaleer je de ontbrekende danwel niet correcte/volledige gegevens. Je bent verantwoordelijk voor het registreren van en toezicht houden op de indicaties en inzet van Jeugdzorg. Je archiveert (digitaal) de gegevensdocumenten.
Op verzoek verstrek je, mondeling en/of schriftelijk informatie uit de cliëntenadministratie aan het management en draagt bij aan (periodieke) overzichten met betrekking tot bezetting en wachtlijst.
Je denkt actief mee over het verbeteren van de dienstverlening. Je signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de organisatie van de administratieve toegang. Je ondersteunt en maakt medewerkers wegwijs in het systeem MoreCare4. Daarnaast neem je deel aan het werkoverleg.

Wij vragen
Je hebt een afgeronde MBO opleiding (administratief) en vergevorderd kennis van Excel. Je hebt ervaring en kennis met berichtenverkeer met gemeenten en zorginstellingen en kennis over de bekostiging van jeugdwet en WMO. Kennis over DBC systematiek en ervaring met cliëntregistratiesystemen (bij voorkeur MoreCare4) is een pre.
Je bent integer en bent zorgvuldig met het omgaan van vertrouwelijke informatie. Je bezit sociale vaardigheden voor het bewaken van het gebruik van de gegevensverzamelingen en het geven van voorlichting. Je bent accuraat en oplettend ten aanzien van afwijkingen in de gegevens(structuur). Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het te woord staan van derden en het geven van informatie. Je bent stressbestendig in verband met werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en het om kunnen gaan met verstoringen. Tenslotte heb je een dienstverlenende en klantgerichte instelling.

Ons aanbod

Een afwisselende functie in een professionele, dynamische, multiculturele en collegiale werkomgeving. Aanstelling en inschaling is volgens de CAO-Jeugdzorg. De functie is ingeschaald in schaal 5, met een minimum salaris van € 1.915,20 en maximaal € 2.708,43 bij een fulltime dienstverband. Daarnaast kent de cao een eindejaarsuitkering van 8,3% en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende