Stichting de Belvertshoeve

Stichting De Belvertshoeve is in 2004 ontstaan op initiatief van de familie Klaassen. Na jarenlange ervaring op te hebben gedaan in de reguliere hulpverlening aan jongeren met een complexe begeleidingsvraag, wilden zij een extra dimensie toevoegen aan hun zorgverlening. Zij zochten naar een zorgconcept waarin de levensgebieden wonen, werken, school en vrijetijdsbesteding in nauwe samenhang met elkaar worden verbonden en waarbij normalisatie, kleinschaligheid, persoonlijk contact en individualiteit niet verloren zouden gaan.
 

Dat is gelukt!

De Belvertshoeve is in snel tempo uitgegroeid tot een kleinschalige woon/ werkgemeenschap waar jongeren met diverse problematiek, zoals psychiatrische stoornis en/ of een sociaal- emotionele ontwikkelingsstoornis nieuwe kansen krijgen.

Wij nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen.

Werken bij

Kenmerkend voor de Belvertshoeve is de genormaliseerde en kleinschalige wijze waarop zorgverlening zich manifesteert. We hanteren geen bijzondere en opvallende therapeutische sessies, maar gebruiken de dagelijkse bezigheden als ingang voor nieuwe ervaringen en nieuw inzicht. 

Werken bij De Belvertshoeve is werken in een jonge en dynamische organisatie. Er is een fijne werksfeer, goede communicatie en motivatie om de beste zorg te leveren.

De lijnen in de organisatie zijn kort.
Personele ondersteuning wordt geboden middels intervisie, werkbegeleiding en opleiding (indien nodig). Ondersteuning aan de teams wordt verzorgd door de betreffende zorgmanager.

Contactpersoon

Robin Klaassen

Leren bij

De kleinschaligheid en voortdurende dynamiek van verandering en groei maken de Belvertshoeve niet tot de makkelijkste stageplaats. 

Om erkenning te verkrijgen als stageplaats hebben we voldoende competenties in huis. Als stagiaire moet je beschikken over een stevige en volwassen persoonlijkheid. Je weet wat je wilt en daarin kun en wil je zelf grote verantwoordelijkheid dragen. Dan valt er hier heel veel te leren. 

Stichting de Belvertshoeve heeft per jaar een aantal stageplaatsen.

De stageplaatsen zijn bedoeld voor studenten van de opleidingen:

  • SPW/Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg (BOL, niveau 4);
  • Maatschappelijke zorg, specifieke doelgroepen (BOL niveau 4)
  • SPH (Avans/Fontys)
Je kunt bij ons stagelopen als je in je laatste of voorlaatste studiejaar zit. Heb je interesse, stuur je motivatiebrief en CV naar Robin Klaassen. 

Contactpersoon

Robin Klaassen

Vrijwilligers bij

Voor de mogelijkheden van vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met de afdeling P&O.

Contactpersoon

Robin Klaassen

Locaties

Stichting de Belvertshoeve

Scheibaan 13a
5062 TM  Oisterwijk
Gehandicaptenzorg
Scheibaan 13 a
5062 TM
 Oisterwijk