Wij vragen

Wij zoeken op voorspraak met de Ondernemingsraad met name iemand met kennis en ervaring op (één van) de volgende aandachtsgebieden: personeel, organisatie en bedrijfsvoering. Geschikte kandidaten beschikken over:

  • Kennis en inzicht in vraagstukken omtrent de hiervoor genoemde aandachtsgebieden, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving en contractvorming,
  • Gevoel voor verhoudingen tussen partijen,
  • Inventiviteit en resultaatgerichtheid,
  • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden,
  • Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen,
  • Ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een Raad van Toezicht,
  • Bereikbaarheid overdag bij bijzondere situaties,

Wij verwachten van de kandidaten dat ze passen bij de cultuur van stichting de Wijngaerd en bij de stijl van de directie en dat ze oog en respect hebben voor de eigenheid van de stichting. Kijk voor het volledige profiel op https://www.dewijngaerd.nl/vacature-lid-raad-van-toezicht/

Ons aanbod

Een aanstelling als Lid Raad van Toezicht van een bruisende organisatie die volop in beweging is. Aanstelling vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor één periode van maximaal 4 jaar. Het tijdsbeslag exclusief voorbereiding van de vergaderingen is afhankelijk van het aantal beoogde vergaderingen, meestal vier tot zes bijeenkomsten per jaar, met de directie, tussentijdse contacten, intervisie met twee naburige Raden van Toezicht, feedback via e-mail en voorbereidingen voor de vergaderingen. Vergaderingen vinden in de regel plaats in Made vanaf 17.00 uur.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende