Stichting De Zorgboog

Samen zorgen. Iets dat steeds belangrijker wordt door de toenemende vergrijzing en het dalend aantal ‘handen aan het bed’. Mensen in hun eigen woonomgeving en netwerk, ofwel community, zorgen met en voor elkaar. Ieder vanuit de eigen kracht en en mogelijkheden. De Zorgboog ondersteunt daarbij, met onder meer zorginnovaties en netwerkvoorzieningen. Is er meer nodig, dan staan wij klaar met professionele en specialistische zorg en ondersteuning.

Thuiszorg
Verpleging en verzorging
Vuurijzer 23
5753 SV
 Deurne