Stichting Dolop logo

Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Stichting Dolop is een kleinschalig particulier wooninitiatief voor 9 mensen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 22 tot 36 jaar.

Dolop streeft naar een huis waar de bewoners zich thuis voelen en waar zij zich gewaardeerd weten. Een huis waar het zorgteam respect toont voor individuele keuzes en waar men elkaar op een positieve manier benadert. Gestreefd wordt naar een huis waar men erover waakt dat bewoners niet vereenzamen, zich isoleren, zich vervelen. Waar luisteren veel verder gaat dan slechts het aanhoren van gesproken taal.

Deze algemene uitgangspunten worden zichtbaar in het individuele begeleidingsplan dat in samenspraak tussen de ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger, de individuele bewoner en de begeleiders wordt opgesteld. Het begeleiden van een groep volwassenen vraagt om een adequate houding. 

Wat wij vooral nastreven is o.a.:

  • het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling.
  • een klimaat waarin respect is voor ieders persoonlijkheid, privacy en keuzes.
  • een klimaat waarin warmte en geborgenheid vanzelfsprekend zijn.
  • een klimaat waarbij alle betrokkenen zich sociaal en ruimhartig tegenover elkaar opstellen.
  • een klimaat waarin men zich verantwoordelijk voelt voor elkaar.
  • respect voor ieders vrijheid om zichzelf te kunnen zijn in combinatie met vaste regelmaat en structuur als basisleefregel.
  • een klimaat waarin de bewoners gestimuleerd worden voor hun eigen mening uit te komen, onder andere door het bewonersoverleg, 1x per maand, waarbij het doel is dat iedere bewoner aan bod komt.
  • een klimaat waar aandacht is voor de onderlinge contacten en de positie van de individuele bewoner binnen de groep.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Stichting Dolop

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

In de dagelijkse gang van zaken zullen de begeleiders een belangrijk deel van de ouders overnemen. Zij bouwen vanuit een warme en open belangstelling een relatie op met de bewoners en worden daarmee voor hen belangrijke vertrouwenspersonen. Een professionele houding en een juiste opleiding zijn hierbij van wezenlijk belang. 

Voor elke bewoner wordt een individueel begeleidingsplan gemaakt. Dit vormt het uitgangspunt van waaruit de begeleider werkt. De begeleiding heeft een belangrijke taak m.b.t. de sfeer in huis. Naast de huishoudelijke en administratieve werkzaamheden is de begeleider verantwoordelijk voor een open, warm en gezellig klimaat waarin respect voor wie je bent, humor en relativeringsvermogen belangrijke waarden zijn.

Professionele deskundigheid op lichamelijk, psychisch en sociaal-emotioneel gebied stelt hem/ haar in staat de behoeftes van de bewoners te signaleren en te vertalen naar passende persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Bij meningsverschillen en conflicten is hij/ zij door de open en relativerende houding kundig waar nodig in te grijpen en betrekt hij/ zij waar nodig directe betrokkenen bij het oplossen van meningsverschillen of conflicten. In de contacten naar ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers verwachten wij een open en kritische houding van de begeleiders waarin op basis van gelijkwaardigheid alle zaken die hun kind aangaan besproken kunnen worden.

Je werkt in een klein team met ongeveer 10 collega’s. Samen leveren we 24 uurs zorg inclusief slaap- en weekenddiensten.  Stichting Dolop is een bijzondere plek. Hier is geen werkdruk maar nog veel tijd en ruimte om  de bewoners de aandacht te kunnen geven die ze nodig hebben.

Contactpersoon

Vacatures Stichting Dolop ({{numVacatures}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Stichting Dolop? en maak een vacature alert aan.

{{loc.title}}
Op dit moment heeft Stichting Dolop geen vacatures open staan.

Vrijwilliger vacatures Stichting Dolop ({{numVrijwilligers}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
{{loc.title}}

Op dit moment heeft Stichting Dolop geen vrijwilliger vacatures open staan.