Wij vragen

Assistent begeleider voor 24 uur om een geweldige groep volwassenen te begeleiden in een uniek ouderintiatief.

Heb je genoeg van alle werkdruk, regels en papierwerk. Ben je toe aan meer tijd en ruimte om de bewoners voldoende aandacht te kunnen bieden? Dan is Dolop de woongroep waar je hart sneller van gaat kloppen.

Kun jij samen met het stabiele team van dolop het volgende nastreven?

- het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling.

- een klimaat waarin respect is voor ieders persoonlijkheid, privacy en keuzes.

- een klimaat waarin warmte en geborgenheid vanzelfsprekend zijn.

- een klimaat waarbij alle betrokkenen zich sociaal en ruimhartig tegenover elkaar opstellen.

- een klimaat waarin men zich verantwoordelijk voelt voor elkaar.

- respect voor ieders vrijheid om zichzelf te kunnen zijn in combinatie met vaste regelmaat en structuur als basisleefregel.

- een klimaat waarin de bewoners gestimuleerd worden voor hun eigen mening uit te komen

- een klimaat waar aandacht is voor de onderlinge contacten en de positie van de individuele bewoner binnen de groep.

En past onderstaande visie bij jouw manier van werken dan is het tijd om te solliciteren!

Ieder mens is uniek met zijn talenten, mogelijkheden en beperkingen. Ieder mens is op zoek naar de voor hem meest ideale levensinvulling waarbij hij gebruik maakt van zijn talenten en mogelijkheden, rekening houdend met zijn beperkingen. Voor de mensen met een verstandelijke beperking is het niet anders. Zij vragen bijzondere aandacht en zorg en een grotere investering van de omgeving om met hun mogelijkheden én onmogelijkheden om te gaan. Samen wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen ondersteuning waar nodig enerzijds, en het bewandelen van hun eigen weg waar mogelijk anderzijds. Mensen met een verstandelijke beperking vragen om een open en eerlijke benadering en niet om een betuttelende aanpak. Tegelijkertijd vragen zij om erover te waken dat hun mogelijkheden niet overschat worden. Hoewel niet altijd aan de buitenkant te zien, hebben sommigen van hen moeite met de eisen die in onze samenleving aan hen worden gesteld. Niet de gebruikelijke normen en waarden moeten vanuit dit oogpunt uitgangspunt zijn, maar normen en waarden passend bij het individu, dat zo de ruimte krijgt zijn/ haar eigen leven te leiden. Binnen eigen mogelijkheden en tempo. Net als ieder ander mens die recht heeft op een prettige plek in onze samenleving.

Ons aanbod

contract voor 24 uur met zicht op contract voor onbepaalde tijd

Prachtige werkomgeving

Interesse?

Maak jij ons team compleet?

Stuur je motivatiebrief en CV naar Colette Vermulst, teamleider Stichting Dolop

Heb je vragen over de functie mail of bel gerust

Colette Vermulst

cvermulst@dolop.eu

0612637172

Vorige Volgende