Stichting Klaver4 zorg en welzijn

Klaver4 Visie
Klaver4 gelooft in haar eigen capaciteiten en die van de klant. De al aanwezige competenties vormen de basis voor het hulpverleningstraject. Zorg moet haalbaar zijn en dicht liggen bij het kunnen van de klant. Dan is er kans van slagen in het traject. Werken aan kleine stappen voorwaarts en behouden van behaalde vaardigheden om zelfstandigheid en zelfvertrouwen te vergroten. Creatief omgaan met het invullen van zorgvragen, afwijken van al bestaande zorgprocessen om zorg passender en effectiever te maken.   Klaver4 is een belangrijk schakel in de zorgketen in de regio. Samenwerking met zorgpartners draagt bij aan een volledig hulpverleningstraject. Klaver4 is ervan overtuigd dat het bieden van juiste zorg en het preventief handelen in het voorliggend veld de manier is om langdurige hulpverleningstrajecten te voorkomen.  Zorg draait om mensen en niet om papieren. Efficiënte inzet van zorg en administratie staat voorop. Samenwerking met partners die het werk efficiënter maken is een must. 

Klaver4 Missie
De zelfstandigheid van de klanten zodanig vergroten dat zij kunnen functioneren in de huidige maatschappij zonder of met minimale ondersteuning van hulpverleningstrajecten.  Klanten versterken in hun eigen kracht en ondersteunen in het vinden van een rol in de maatschappij.

Werken bij

Werken in de zorg!
Heb jij zin om mensen te helpen om op eigen benen door het leven te gaan? Kan jij iemand stimuleren zijn eigen keuze's te maken en na te denken over de gevolgen hiervan? Ben jij creatief in het bedenken van oplossingen? Dan is werken in de zorg misschien iets voor jou!

Klaver4 zoekt regelmatig begeleiders met een opleiding in de zorg, zoals maatschappelijk werkers, pedagogen, Agogisch werkers (zowel MBO (niveau 4) als HBO niveau).

Durf jij het aan om ambulant te gaan?

Contactpersoon

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van Klaver4.

Leren bij

Het is mogelijk om als BBL-er te werken en leren bij Klaver4. 

Contactpersoon

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van Klaver4.

Locaties

Stichting Klaver4 zorg en welzijn

Dahliastraat 94-D
4613 DP  Bergen op Zoom
Geestelijke Gezondheidszorg
Jeugdzorg
Dahliastraat 94 -D
4613 DP
 Bergen op Zoom