Wij vragen

De vrijwilliger ondersteunt de medewerker bij diverse activiteiten in groepsverband of individuele begeleiding van een cliënt binnen het kleinschalig wonen.

Binnen deze de twee afdelingen van het Kompas wonen psychogeriatrische (dementerende) cliënten in groepsverband. De zorg is vooral gericht op behoud van kwaliteit van leven. Het accent ligt op het zo “vertrouwd” en zo “thuis” mogelijk wonen en leven met zorg. Het karakter van de zorg is gericht op het zoveel mogelijk continueren van de vroegere levenswijze van de cliënt. Daarbij denken we aan de gewone dagelijkse dingen zoals eten koken ,koffie drinken, was opvouwen, maar ook een spelletje doen, muziek luisteren of tv kijken.

Ons aanbod

Wat bieden wij onze vrijwilligers:

  • een prettige werkomgeving
  • begeleiding
  • een jaarlijkse bijeenkomst
  • een attentie met uw verjaardag
  • een kerstbijeenkomst met een kerstattentie
  • gratis toezending van ons kwartaalblad de Pluim
  • cursussen die aansluiten bij u vrijwilligerswerk

Wij hebben een ongevallen en WA verzekering.

Interesse?

U als vrijwilliger levert een zinvolle bijdrage aan de zorg. Alleen al door er gewoon te zijn, kleurt u de dag in het leven van onze cliënten en anderen.

Het vrijwilligerswerk bij Stichting Maasduinen staat ten dienste van de cliënten en is een aanvulling op professionele zorg. Het gaat daarbij vaak om die extra's zoals zorgen voor gezelligheid en sfeer, sociale activiteiten en uitstapjes. Binnen Maasduinen gaan we uit van de zogenaamde Ja – cultuur: we vragen niet of iets kan, maar hoe iets kan. Om die Ja cultuur inhoud te geven zijn we voor een deel afhankelijk van onze vrijwilligers. Als vrijwilliger vervult u dus een essentiële rol in onze missie.

c.mutzers@maasduinenzorg.nl