Wij vragen

De kleinschalige woonvorm Kompas bestaat uit twee woongroepen. Elke woongroep wordt begeleid door een vast team dat de verantwoordelijkheid draagt voor de bewoners. Het team beschikt ook over de flexibiliteit om, in geval van onvoorziene omstandigheden, in andere woongroepen te ondersteunen.

Ter aanvulling van een van de teams zijn we op zoek naar een verpleegkundige.

Wat ga je doen?

  • Je verleent zorg- en dienstverlening aan cliënten en verricht daartoe verzorgende, verpleeg- en medisch-technische handelingen, op somatisch, psychosociaal en psychogeriatrisch gebied conform de zorgplannen
  • Je begeleidt de intake van cliënten, inventariseert en bespreekt de zorgbehoefte, wensen en gewenste leefstijl in de eigen woon- en leefomgeving
  • Je stelt verpleegkundige diagnoses – en stelt op basis daarvan de zorgplannen op; stelt hierbij de kwaliteit van leven van cliënten centraal

Wij vragen..

  • Je beschikt over het diploma MBO-Verpleegkundige, bij voorkeur aangevuld met ervaring in de psychogeriatrie.

Ons aanbod

We bieden een baan van 24 tot 28 uur per week. Verder hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals korting op premie zorgverzekering, fietsenplan en alle mogelijkheid tot het volgen van gespecialiseerde opleidingen

Deze vacature is verlopen