Wij vragen

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om onze gastvrouw te assisteren bij het schenken van een kopje koffie of thee in de recreatiezaal.

Ons aanbod

Wij zorgen voor

  • een prettige werkomgeving
  • begeleiding
  • een jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst
  • een attentie met u verjaardag
  • een kerstbijeenkomst met een attentie
  • toezending van ons huisblad de Maasduiner
  • scholing die aansluit bij u vrijwilligerswerk

Wij hebben een ongevalverzekering en een WA verzekering.

Deze vacature is verlopen