Wij vragen

De Vossenberg is een locatie waar door drie teams somatische zorg wordt geleverd in een intramurale setting. Deze teams hebben ook een aantal buitenroutes (thuiszorg)

Er wonen zo’n 30 bewoners ieder in een eigen appartement.

Onze bewoners hebben de keuze om in hun eigen appartement of in de recreatiezaal te verblijven. Inmiddels is begonnen met de sloop en de nieuwbouw van Park Vossenberg (voor meer informatie kijk op www.parkvossenberg.nl. Op korte termijn ontstaat er een vacature voor een Verzorgende. Uren in overleg

Binnen de organisatie zijn we bezig met het maken van een omslag naar zelforganiserende teams. Dit vraagt een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Als verpleegkundige neem je in deze ontwikkeling het voortouw. Het team bestaat uit een verpleegkundige, verzorgenden, facilitair medewerker, bewoners, familie en mantelzorgers. Dit noemenwe een heterogeen team

Wat ga je doen?

Het verplegen, verzorgen en begeleiden alsmede het bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten afgestemd op de wensen, behoeften en eisen van de individuele cliënten en overeenkomstig de zorgplannen.

Je bent inzetbaar in wisselende en onregelmatige diensten in de avond-, nacht- en weekenden.

Zorglocatie de Vossenberg is een locatie die volop in beweging is. Op deze locatie zal binnenkort gestart worden met de nieuwbouw van een geheel nieuwe zorglocatie. Meer informatie hierover vindt je op www.parkvossenberg.nl

Voor deze locatie zijn wij op zoek naar oproepkrachten verzorgende IG voor het verplegen, verzorgen en (sociaal) begeleiden alsmede het bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten afgestemd op de wensen, behoeften en eisen van de individuele cliënten en overeenkomstig de zorgplannen.

Functionaris is inzetbaar in wisselende en onregelmatige diensten in de avond-, nacht- en weekenduren

Ons aanbod

Een dienstverband van 20 - 24 uur per week of meer. Je draait mee in wisselende diensten, waaronder ook nacht- en weekenddiensten. Door een systeem van zelfroosteren heb je invloed op je werktijden. Ook krijg je volop de kans opleidingen te volgen.

Deze vacature is verlopen