Stichting Maria-oord

Stichting Maria-oord is een kleinschalige aanbieder van zorg, verpleging en welzijn. Onze klanten zijn kloosterlingen en niet religieuze ouderen. Stichting Maria-oord heeft een intra- en extramurale afdeling in Dongen en Oosterhout. Ons motto is: "Kleinschalig Anders". Wij streven ernaar een omgeving te creëren waarbinnen het goed wonen en werken is. Zorg van hoge kwaliteit en met voldoende aandacht voor de cliënt is voor ons vanzelfsprekend.

 

Werken bij

Medewerkers van Stichting Maria-oord bieden zorg op maat aan in de aanleunwoningen, waar voornamelijk niet religieuzen wonen, bij de hoofdlocatie van Stichting Maria-oord. Ook bieden onze medewerkers zorg aan op maat aan de zusters Benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij en de Norbertinessen van St. Catharinadal in Oosterhout, de zusters Franciscanessen van de Heilige Familie in klooster de Terebint in Dongen en de zusters in het Moederhuis aan de Hoge Ham in Dongen. 

De zorg wordt gegeven binnen het eigen vertrouwde woon- en leefmilieu. Door deze zorgverlening kan men zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen.

Naast zorgverlening worden er tal van diensten geboden aan de religieuze instituten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 

Iedere bewoner binnen Stichting Maria-oord krijgt zorg op maat, afgestemd op zijn of haar mogelijkheden, behoeften en wensen. De zorgvragen van de bewoners met een verpleeghuisindicatie en bewoners met extramurale zorg lopen sterk uiteen. De zorgverlening betreft ondersteuning, aanvullende zorg en begeleiding tot aan verpleging en - daaruit voortvloeiende - overnemende zorg. Het uitgangspunt voor de zorgverlening is het individueel zorgplan waarin met iedere bewoner een individuele zorgovereenkomst is gesloten. Dit plan biedt - naast een beschrijving van het zorgprobleem en de zorgdoelstelling - een overzicht van de zorg, behandeling en begeleiding (multidisciplinaire zorg) die aan de bewoner wordt geboden. Ook evaluatiemomenten (MDO-intramuraal) en de zorgevaluatie (extramuraal) zijn in het zorgplan vastgelegd. Het individuele zorgplan en de geleverde zorg worden via de vier domeinen ordeningsprincipe vastgelegd en geëvalueerd in een multidisciplinair zorgdossier. Ieder discipline speelt een belangrijke rol bij de totale zorgverlening. Verpleegkundige handelingen worden verricht door bevoegd bekwaam personeel. Binnen Stichting Maria-oord wordt met de methodiek van de eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) gewerkt. De EVVer is verantwoordelijk voor de uitvoering, coördinatie en continuïteit van de zorgverlening van de aan haar of hem toegewezen bewoners. De binnen Stichting Maria-oord werkzame Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden zijn intern opgeleid conform het landelijk vastgestelde en branche erkende functieprofiel. Binnen de extramurale zorg werkt men met een zorgdossier verantwoordelijke. 

Interesse in wat wezenlijk is voor het leven van onze cliënten maar ook specifiek voor religieuzen, respect voor de wijze waarop zij leven, zijn van groot belang voor de verplegende/verzorgende, die recht willen doen aan degenen die zij verzorgen. Vanuit die visie moeten verplegenden/verzorgenden hun ondersteunende, adviserende, stimulerende en helpende rol te vervullen. Een professionele houding garandeert dat iedere bewoner zorg op maat krijgt. Degenen die werkzaam zijn binnen Stichting Maria-oord moeten oog hebben waarden die het leven van de bewoners mede bepalen.

Leren bij

Medewerkers van Stichting Maria-oord bieden zorg op maat aan in de aanleunwoningen, waar voornamelijk niet religieuzen wonen, bij de hoofdlocatie van Stichting Maria-oord. Ook bieden onze medewerkers zorg aan de zusters Benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij en de Norbertinessen van St. Catharinadal in Oosterhout en de zusters Franciscanessen van Dongen en de zusters Franciscanessen van de Heilige Familie in het klooster aan de Hoge Ham in Dongen. 

Wil je een beroepsopleiding volgen via de BBL, dan moet je eerst solliciteren en aangenomen zijn. Daarna kun je je inschrijven als leerling bij een Regionaal Opleidingen Centrum.

Om de BPV goed vorm te geven en er voor te zorgen dat alle betrokkenen binnen dit proces tot zijn recht komen is er in de afgelopen jaren innovatief gedacht plus gehandeld en zijn de initiatieven omgezet in concrete acties met positieve resultaten.

Ten aanzien van het overplaatsingsbeleid van BBL studenten zijn wij van mening dat de student de kans krijgt om zo breed mogelijk te worden opgeleid. In het kader hiervan is besloten dat een BBL student tijdens een 3 jarige opleiding ook 2 afdelingen doorloopt.

Dit betekent dat een student wordt geplaatst op minimaal verpleegafdeling (psychogeriatrische) afdeling en extramurale afdeling. Op deze wijze krijgen zij de kans om diverse aanwezige zorgcategorieën te ervaren. Zij moeten vervolgens de verworven competenties kunnen laten zien tijdens het werk bij deze zorgcategorieën.

 

Contactpersoon

M. Jorissen

Locaties

Stichting Maria-oord

Hoge Ham 25
5104 JA  Dongen
Verpleging en verzorging
Hoge Ham 25
5104 JA
 Dongen