Wij vragen

Maria-oord is een kleinschalige zorgorganisatie die werkt vanuit Dongen. Maria-oord loopt voorop in de ouderenzorg met de landelijke pilot Community Care Dongen (CCD) en Domeinoverstijgende Samenwerking. CCD is bedoeld voor kwetsbare ouderen in Dongen, die ondanks problemen met het geheugen, in combinatie met andere klachten en belemmerende persoonlijke omstandigheden, zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Het uitgangspunt van CCD is het mogelijk maken dat de cliënt met diens naaste(n) de oorspronkelijke leefwijze zoveel mogelijk voort kan zetten en hierdoor een hoge kwaliteit van leven kan bereiken. De leefcoach is hierbij de ondersteunende persoon en heeft doorzettingsmacht. Het is een andere manier van zorgen en ondersteunen, waarbij de cliënt en diens vraag echt centraal staan en er niet meer via meerdere loketten gewerkt wordt. WMO, wijkverpleging en WLZ in één hand en regie, waarbij ondersteuning op maat wordt gegeven.

In het kader van Community Care wordt er voor onze doelgroep in 2019 gestart met de nieuwbouw van 40 appartementen. We zijn ervan overtuigd dat de cliënt op deze manier beter geholpen wordt, de kwaliteit van leven en zorg verbetert en er een betere aansluiting op de privésituatie is. Voor verdere uitbreiding van ons succesvolle CCD-project zoeken we een aantal nieuwe collega’s.

Op onze website, www.mariaoord.nl, zijn interessante artikelen over Community Care Dongen te vinden.

Ons aanbod

WAAROM MARIA-OORD?
- Ons motto is ‘’kleinschalig anders’’. Wij streven ernaar een omgeving te creëren waarbinnen het goed leven, wonen en werken is.

- Maria-oord is een kleine organisatie, waar je als medewerker echt gezien en gehoord wordt

- Een open sfeer vinden we belangrijk en de lijnen zijn kort

- Binnen ons CCD-project kan je jezelf ontwikkelen en is er ruimte om buiten de lijnen kleuren

- Werken doen we samen, als medewerker beslis je mee; jouw visie en mening zijn belangrijk!

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende