Wij vragen

Wegens het succes van het CCD-project zijn we op zoek naar enthousiaste verpleegkundigen. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, voor 16 tot 24 uur in de week.

Ons aanbod

Met ingang van 1 mei 2018 is Maria-oord gestart met het Community Care-project.

Community Care Dongen (CCD) is een project voor kwetsbare ouderen in Dongen, die ondanks problemen met het geheugen in combinatie met lichamelijke klachten, mobiliteitsklachten, eenzaamheid en woon-en leefomstandigheden, zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Het werken binnen CCD is een sterke wisselwerking tussen formele en informele zorg, binnen een kleinschalige organisatie. Een andere manier van zorgen en ondersteunen, waarbij de cliënt en diens vragen echt centraal staan en er niet meer via meerdere loketten gewerkt wordt. WMO, wijkverpleging en WLZ in één hand en regie, waarbij hulp op maat, afgestemd met de cliënt en omgeving, wordt gegeven. In het kader van CCD wordt er in de nabije toekomst gestart met nieuwbouw van 40 appartementen. We zijn ervan overtuigd dat de cliënt daarmee beter geholpen wordt, de kwaliteit van leven en zorg verbetert en er een betere aansluiting komt op de privésituatie. Zelforganisatie voor cliënten en onze medewerkers is daarbij het uitgangspunt.

Dit unieke project wordt ondersteund door de zorgverzekering, de gemeente, het zorgkantoor en het ministerie van VWS. Samen met een aantal andere organisaties in Nederland mogen we aan dit langjarige experiment beginnen. Meer weten? Op onze website, www.mariaoord.nl, is een link naar een interessant artikel over Community Care Dongen te vinden.

Deze vacature is verlopen