Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Mensen die door ziekte of handicap, al dan niet tijdelijk, niet meer alles zelf kunnen, willen zonder uitzondering zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Daarom zoeken onze professionals altijd in overleg met hen naar de zorgoplossing die het beste bij past bij hun manier van leven. Dát noemen we bij Stichting MaxZorg persoonsgerichte kwaliteitszorg: persoonlijk, betrokken en op basis van respect en gelijkwaardigheid. 

Transparantie
Onder kwaliteit verstaan we niet alleen maatwerk en deskundigheid, maar ook transparantie. Wij vinden dat onze cliënten en betrokkenen volledige inzage moeten hebben in de zorg die wij verlenen. Daarom werken we met het Digitaal ZorgDossier, een webapplicatie waarmee we registreren, communiceren, plannen en factureren. Het Digitaal ZorgDossier is toegankelijk voor iedereen die daarvoor toestemming heeft van de cliënt. Zo maken we onze zorg inzichtelijk.  

Stichting zonder winstoogmerk 
MaxZorg is in 2009 opgericht en in 2011 als stichting voortgezet. Stichting MaxZorg werkt zonder winstoogmerk. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zien er mede op toe dat Stichting MaxZorg op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaat met gemeenschapsgeld. Stichting MaxZorg heeft 45 medewerkers van wie er 5 op kantoor werken en 40 werkzaam zijn als zorgprofessional. 

 

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Stichting MaxZorg

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Werken in de thuiszorg steeds uitdagender
Werken in de thuiszorg wordt inhoudelijk steeds uitdagender. Mensen blijven langer thuis wonen en de opnametijd in ziekenhuizen wordt korter. Daardoor wordt de zorg die thuis wordt verleend steeds complexer en wordt intensieve samenwerking in de keten steeds belangrijker.

 

Verantwoordelijkheid dragen en nemen
Tegelijkertijd worden er hoge kwaliteitseisen aan de zorg gesteld. Dat vraagt om flink wat expertise en vindingrijkheid. En om zelf verantwoordelijkheid dragen én nemen. Het vraagt kortom om ambitieuze zorgprofessionals die weten wat ze waard zijn.

 

Professionals zijn onmisbaar
En die zorgprofessionals zijn voor ons onmisbaar. Hún competenties en ambities zijn noodzakelijk om te kunnen blijven vernieuwen, vooruitgang te boeken en de zorgkwaliteit te kunnen blijven leveren waar mensen recht op hebben. 

Wij bieden je alle ruimte
Daarom krijg je als bij ons alle ruimte om je binnen onze organisatie vanuit je eigen vakkennis verder te ontwikkelen. Dat doen we onder meer door opleidingen te bieden en je zo veel mogelijk in te zetten op de plek waar je interesses liggen.

 

Efficiënte processen en minimale registratielast
MaxZorg werkt met het Digitaal ZorgDossier, een webapplicatie waarmee we registreren, communiceren, plannen en factureren. Dat zorgt voor efficiënte processen en minimale registratielast. Zo is er ook af en toe tijd voor een kopje koffie en blijft de werkdruk beheersbaar.

 

Organisatie mee vorm geven
We vinden het belangrijk om zo veel mogelijk input vanuit de werkvloer te krijgen. Daarom hebben we regelmatig teamoverleg en is medezeggenschap bij ons goed geregeld. En onze platte organisatiestructuur zorgt er mede voor dat je onze organisatie mee vorm kunt geven.

 

Vacatures
MaxZorg is regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s die samen met ons hun talent, vakmanschap en (levens)ervaring willen inzetten om mensen te ondersteunen die, al dan niet tijdelijk, niet meer alles zelf kunnen.

Contactpersoon

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

 

Als aankomend zorgprofessional kun je bij MaxZorg werkend leren of stagelopen en zo praktijkervaring opdoen. MaxZorg is erkend als leerbedrijf door stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Contactpersoon

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

 

Als vrijwilliger bij MaxZorg kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. Dat is dankbaar werk. Voor iedereen die bij ons als vrijwilliger aan de slag wil, zoeken we een passende activiteit.

Contactpersoon

Vacatures Stichting MaxZorg ({{numVacatures}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

{{loc.title}}
Op dit moment heeft Stichting MaxZorg geen vacatures open staan.

Vrijwilliger vacatures Stichting MaxZorg ({{numVrijwilligers}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
{{loc.title}}

Op dit moment heeft Stichting MaxZorg geen vrijwilliger vacatures open staan.