Stichting OpenDoor

OpenDoor is een kleinschalige zorg-organisatie voor kinderen en (jong-)volwassenen (onze bewoners en gasten) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. OpenDoor ligt op een prachtige locatie in het buitengebied van Loon op Zand waar bewoners en gasten in harmonie kunnen wonen, werken, logeren en vakantie vieren. 

Wat wil Stichting OpenDoor bereiken?
OpenDoor wil heel graag de ideale plek zijn voor een specifieke groep kinderen en (jong-)volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, waar zij kunnen genieten en zich kunnen ontwikkelen in een plezierige omgeving.  Maar dit geldt evenzeer voor alle medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Voor hen wil OpenDoor de plek zijn waar zij het liefste werken, op bezoek komen of hun vrijwillige bijdrage aan de samenleving leveren. Deze plek voelt prettig en ontspannen aan, straalt harmonie uit, benoemt zaken in openheid, inspireert, daagt uit, voelt veilig, houdt zaken simpel, laat samen lachen, gaat haar eigen weg en dat alles in een natuurlijke omgeving vanuit een positieve levensvisie. Binnen OpenDoor is iedere betrokkene verantwoordelijk voor het eigen geluk èn dat van de ander! 

Welk klimaat biedt Stichting OpenDoor haar gasten en bewoners?
OpenDoor biedt belangstellenden “bij de voordeur” duidelijkheid over het gekozen basisklimaat. OpenDoor biedt op de eerste plaats een huiselijke, gezellige sfeer met veel menselijke warmte, dichtbij de natuur. Waar mogelijk is er ruimte voor genieten en laten genieten.  Maar omdat er meer is in het leven, biedt OpenDoor op de tweede plaats ook een klimaat waarin bewoners en gasten samen of individueel uitgedaagd en gestimuleerd worden om nieuwe vaardigheden en voorkeuren te ontdekken en te ontwikkelen. Daarmee wordt ook echt wat van hen gevraagd, maar altijd met als doel ontwikkeling en groei met de daaraan gekoppelde voldoening. Als derde biedt OpenDoor een veilig en beschermend klimaat met veel nabijheid en toezicht, maar allesoverheersend mag dat niet worden. Tenslotte hechten we binnen OpenDoor aan een sfeer waarin ‘samen doen’ aangemoedigd wordt. Bovenstaand klimaat is leidend voor allerlei keuzes die gemaakt zijn of worden binnen OpenDoor. 

Kernwaarden(-woorden) die belangrijk zijn binnen OpenDoor zijn Harmonie (de samenstelling van de groep “klopt” en functioneert o.b.v. geven en nemen), Betrokkenheid (zij die kunnen, zetten een stapje extra), Openheid (zaken worden met respect voor elkaar benoemd), Plezier (een dag niet gelachen is een dag niet geleefd), Natuur (elke dag naar buiten en waar mogelijk volgen we de natuurlijke weg) en Inspiratie (we willen geïnspireerd worden en anderen inspireren). 

Het duurzame OpenDoor (t)huis ligt midden in de Brabantse natuur op ruim een hectare grond. Gelet op het basisklimaat en de kernwaarden zijn zowel het Huis als het Buytenhuys heel open van structuur.  Er zijn grote en minder grote ruimtes beschikbaar in de gebouwen en deze bieden vele mogelijkheden tot zowel samen zijn in groot als klein verband. Dit altijd in de nabijheid van vele ramen die je het gevoel geven echt buiten te leven. Het Huis is voor een groot deel zelfvoorzienend in haar energiebehoefte en hemelwater wordt hergebruikt. 

De bewoners en gasten van OpenDoor voelen zich thuis bij bovenstaand klimaat. Zij vormen een  heterogene groep en gedijen bij een warme en contactvolle omgeving. Voor hen die aangewezen zijn op een zeer strak gestructureerde omgeving en/of graag hun eigen meer solistische perspectief volgen, is OpenDoor niet de geschikte plek. 

Hoe organiseert OpenDoor dit?
OpenDoor is een stichting zonder winstoogmerk, heeft een WTZi-erkenning (Wet Toelating Zorg instellingen), de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en streeft naar minimale overhead onder andere door middel van het 1 A-4 beleid. Haar professionele medewerkers, waar mogelijk ondersteund door betrokken vrijwilligers, vormen de kern van een succesvol OpenDoor waar de bewoners en gasten floreren.

Werken bij

Bij OpenDoor zijn we verantwoordelijk voor elkaars geluk. Uiteraard geldt dit voor onze bewoners en gasten maar dit geldt evenzeer voor alle medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Gezamenlijk staan we voor onze visie. Wij bieden je een sprankelende omgeving waarin hartenwerk centraal staat. In het zelfsturende team krijgen alle medewerkers de kans en de ruimte hun (unieke) kwaliteiten in te zetten. Jouw mening telt bij OpenDoor. Dit vraagt o.a. een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, een positieve –en proactieve werkhouding. OpenDoor medewerkers zijn open, eerlijk en betrokken. 

Locaties

Stichting OpenDoor

Duiksehoef 1 A-BIS
5175 PG  Loon op Zand
Gehandicaptenzorg
Duiksehoef 1 A-BIS
5175 PG
 Loon op Zand