Wij vragen

Samen met beroepskrachten voorziet u onze bewoners van de maaltijd. Uw taken bestaan uit o.a. het mee voorbereiden van de maaltijd, tafel dekken, begeleiden tijdens het eten, tafels afruimen etc. Een en ander in overleg met de medewerkers.

Ons aanbod

Wij hanteren geen onkostenvergoeding. Daarentegen proberen we wel op allerlei andere manieren onze waardering voor de vrijwillige inzet te uiten. Denk hierbij o.a. aan scholingsmogelijkheden, jaarlijks vrijwilligersfeest, kerstpakket, dag van de vrijwilliger etc.

Stichting Schakelring heeft een collectieve verzekering voor haar vrijwilligers.

Deze vacature is verlopen