Wij vragen

Organisatie en arbeidsomstandigheden

Werken bij Veilig Thuis Midden-Brabant betekent dat je gedreven bent om samen met collega’s, externe professionals en ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en een bijdrage te leveren aan het organiseren van de veiligheid in de gezinnen. Binnen Veilig Thuis werken ruim 70 medewerkers, merendeels in de functie van casemanager Veilig Thuis. Daarnaast zijn er gedragswetenschappers, administratief medewerkers, stafmedewerkers, een werkbegeleider en vertrouwensartsen. De directeur en drie teammanagers vormen het managementteam. e functie

Als casemanager Brede Frontoffice Veilig Thuis draag je actief bij aan het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiertoe beoordeel je meldingen en geef je adviezen (Frontoffice), stel je veiligheidsvoorwaarden op en indien nodig schaal je op naar onderzoek (backoffice) . Je werkt hierbij samen met betrokkenen en ketenpartners in de straf- en zorgketen. Dit alles doe je in nauwe afstemming met gedragswetenschappers en vertrouwensarts. Je bent gedreven en in staat om in acuut onveilige situaties inschattingen te maken. Schroomt hierbij niet om stelling in te nemen. Daarnaast ben je in staat om veiligheidsvoorwaarden te monitoren en de structurele veiligheid in gezinnen te volgen en te borgen (monitoring).

Huiselijk geweld en kindermishandeling beperken zich niet tot de kantoorwerktijden. Samen met je collega’s sta je voor een 24-uurs cliëntveiligheid en –bereikbaarheid; 7 dagen per week. Dit betekent dat je ook buiten kantoortijden een bijdrage levert aan de bereikbaarheid van Veilig Thuis in avonden, weekenden en nachten.

Wij vragen

Voor het succesvol uitoefenen van deze functie vragen wij minimaal een afgeronde Hbo-opleiding (MWD/ social work of aanverwant). We zoeken zowel ervaren als startende professionals die aantoonbaar affiniteit hebben met kindermishandeling en huiselijk geweld vanuit de focus op veiligheid.

Daarnaast vragen wij:

  • Je stelt als vanzelfsprekend vakmanschap centraal.
  • Je bent intrinsiek gemotiveerd om in jouw vakmanschap te investeren.
  • Je bent in staat je eigen rol duidelijk af te bakenen en daarmee jezelf en de andere partij te positioneren.
  • Je beschikt over een sterk arbeidsethos.
  • Je bent SKJ geregistreerd of je kunt je SKJ registreren.
  • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
  • Je hebt feeling met het kort en bondig rapporteren in een registratiesysteem.
  • Je bent analytisch en resultaatgericht.
  • Je bent flexibel en je kunt werken onder hoge druk.
  • Je kunt omgaan met weerstand en agressie.

Ons aanbod

Wij bieden

Ruime flexibiliteit en de mogelijkheden om te werken binnen en/of buiten kantooruren. In je werk word je ondersteund met werkbegeleiding en zijn er ruime mogelijkheden tot (bij)scholing. Het aantal werkuren is afhankelijk van jouw voorkeur; minimaal 24 tot maximaal 36 uren gemiddeld per week. Het betreft in eerste instantie een contract voor een periode van één jaar. Bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden zal de arbeidsovereenkomst overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Rechtspositie conform CAO Jeugdzorg, schaal 10 (maximaal € 4.255,95 bruto per maand). Daarnaast kent de CAO een onregelmatigheidstoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantietoeslag van 8% en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Informatie en sollicitatie

Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij mevrouw Dianne Ruijs M 06 –81428213. Voor informatie over Veilig Thuis Midden-Brabant zie www.veiligthuismiddenbrabant.nl. Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste bij aanstelling. De reactie, vergezeld van een CV en motivatiebrief met bijbehorend vacaturenummer 2021-05, kan gericht aan mevrouw D. Ruijs gemaild worden naar sollicitatie@veiligthuismiddenbrabant.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vorige Volgende