Wij vragen

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

Wij zijn op zoek naar meerdere enthousiaste professionals voor verschillende dienstverbanden om het cluster ondersteuning van Veilig Thuis te versterken.

De organisatie van Veilig Thuis
Veilig Thuis kent een drietal clusters van waaruit de diensten worden aangeboden: het cluster ondersteuning, het cluster onderzoek en het cluster regie. De ondersteuner Veilig Thuis is onderdeel van het clusterteam ondersteuning dat wordt aangestuurd door een teamleider.

Taken ondersteuner
De ondersteuner geeft advies en ondersteuning aan cliënten en professionals bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij/zij neemt meldingen in ontvangst, brengt de risico’s in kaart en zet in samenwerking met collega’s en de keten vervolgstappen uit die passen bij de aard en het risico van het geweld in de situatie. Een ondersteuner kan ook ingezet worden in risicovolle situaties waarbij direct een veiligheidsinschatting gemaakt moet worden.

De adviserende taak van de ondersteuner wordt ook outreachend in de regio ingezet o.a. door deelname aan lokale of regionale casuïstiekbesprekingen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis kent een 24-uurs bereikbaarheid. Dit betekent dat van iedere Veilig Thuis professional wordt verwacht bereikbaarheidsdiensten te draaien buiten kantoortijden.

Vereiste competenties
Een ondersteuner is betrokken, gericht op interne en externe samenwerking en het delen van kennis. Een ondersteuner is voortdurend op zoek naar kansen om veiligheid te optimaliseren en creëert oplossingen door samenwerking.

  • HBO werk- en denkniveau.
  • Aantoonbare kennis en ervaring met aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
  • Pioniersmentaliteit: lef en vernieuwend denken.
  • SKJ geregistreerd.
  • Kennis van de betrokken partners in het werkveld.
  • Analytisch vermogen, om kunnen gaan met (werk)druk, in staat zijn om relaties op te bouwen op verschillende niveaus en besluitvaardig kunnen handelen.

Ons aanbod

Het aanbod
Een jaaraanstelling binnen de Stichting Veilig Thuis. De cao Jeugdzorg zoals die nu luidt is van toepassing. Salarisschaal 10.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende