Wij vragen

Om onze medewerkers optimaal te kunnen ondersteunen in hun taak zijn we op zoek naar een:
Werkbegeleider Veilig Thuis

16 uur-24 uur per week (uren in overleg) voor de duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging

De organisatie

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit. Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

De functie
Sinds 2021 is Veilig Thuis West-Brabant ingericht met een frontoffice en een backoffice. De twee werkbegeleiders die reeds werkzaam zijn, zijn gekoppeld aan een van deze twee teams. In aanvulling hierop zoeken we versterking van een derde werkbegeleider. In eerste instantie zal de focus liggen op de frontoffice, maar dit kan door ontwikkelingen op een later moment anders worden ingedeeld. Je ontvangt hiërarchisch leiding van de teammanager en geeft zelf geen leiding.

De werkbegeleider richt zich op structurele, vakinhoudelijke begeleiding van uitvoerend professionals die functioneren op het niveau van beginnend tot ervaren. De begeleiding wordt gegeven binnen de concrete werkpraktijk van Veilig Thuis. De werkbegeleider ondersteunt daarmee het primaire proces aangaande de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Belangrijke vertrekpunten in deze functie zijn: verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen en consistentie en kwaliteit van de hulpverlening.

De diversiteit aan taken en de positie van de functie binnen de organisatie vraagt om een werkbegeleider die met bevlogenheid, optimisme en daadkracht deze plek weet in te nemen en zijn/haar taken uitvoert vanuit een doorleefde achtergrond als coach.
Je investeert zowel in de kwaliteit (attitude en professioneel handelen naar cliënten) als in de kwantiteit (werken volgens het handelingsprotocol, de eenduidige werkwijze en het bewaken van de doorlooptijden). Je geeft individuele werkbegeleiding waarin de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de uitvoerend medewerker centraal staat. Tenslotte heb je binnen de organisatie een signalerende en adviserende rol richting het management ten aanzien van het werkproces en de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Functie-eisen

 • Minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding;
 • Meerdere jaren werkervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en kennis van de gevolgen van dergelijke problematiek op het cliëntsysteem en het individu;
 • Ervaring met systeemgericht werken;
 • Ervaring in coaching/begeleiding;
 • Bij voorkeur een LVSC-registratie;
 • Kennis van de sector en de daarbij betrokken keten;
 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en het landelijke beleid;
 • Brede kennis van zowel inhoud als processen binnen diverse processen van Veilig Thuis en het werkveld.

Verder vragen we dat jij jezelf herkent in onderstaande persoonskenmerken:

 • Analytisch, signalerend en observerend;
 • Resultaat- en kwaliteitsgericht;
 • Zorgvuldig en integer;
 • Een uitnodigende en stimulerende houding naar anderen, waarbij je toegankelijk en verbindend bent;
 • Vermogen om kritisch te reflecteren op eigen handelen, en reflectie bij de ander te stimuleren;
 • Flexibiliteit, snel kunnen schakelen tussen de diverse werkzaamheden en kunnen aanpassen als omstandigheden dit vragen.

Ons aanbod

Arbeidsvoorwaarden
Veilig Thuis West-Brabant wil behalve een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner, ook een goede werkgever zijn.
Daarom bieden we goede arbeidsvoorwaarden, te weten:

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging;
 • Salaris, volgens de cao Jeugdzorg in functieschaal 10: € 2.976,30 – € 4.471,31;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
 • Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
 • ​​​​​​​Een leuk team en een prettige werksfeer.

Interesse?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze uitdagende functie kun je contact opnemen met Karlijne Albers, werkbegeleider van de Frontoffice via 076 – 52 33 466.

Stuur je gemotiveerde reactie met CV uiterlijk 10 oktober 2022 naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Willemijn van Kalmthout, teammanager.

Recente Vacatures