Wij vragen

Jouw taken:

 • Je maakt en controleert alle opgestelde roosters van de diverse zorgafdelingen aan de bepalingen en voorschriften
  uit de CAO-VVT, de Arbeidstijdenwet (ATW), het Arbeidstijdenbesluit (ATB), de interne regelingen en
  je volgt zoveel mogelijk de richtlijnen uit de regeling Werkdruk en herstel bij afwijkende werktijden (gezond roosteren);
 • je verzamelt daartoe alle benodigde informatie bij teamleiders / hoofd zorg intramuraal en voert overleg met hen.
 • Jouw functionele bevoegdheid resulteert in het eventueel corrigeren van roosters indien deze niet voldoen aan de wettelijke richtlijnen en/of niet in overeenstemming zijn met de zorgzwaarte (kwalitatief en kwantitatief) van desbetreffende afdeling(en);
 • Op verzoek van de teamleider verwerk je mutaties in het rooster;
 • Je controleert of de overeengekomen contractuele arbeidsduur daadwerkelijk wordt gewerkt;
 • Je draagt zorg voor oplossingen op het gebied van roostercalamiteiten;
 • Je hebt een signalerende rol en constateert tijdig knelpunten en afwijkingen;
 • Je doet voorstellen inzake de invoering van de principes van gezond roosteren, benoemt eventuele
  knelpunten en komt hiervoor met oplossingen;
 • Je voert roosteraanpassingen uit in geval van verzuim medewerkers;
 • Je draagt zorg voor een optimale roostering van BBL-ers en stagiaires, conform de interne richtlijnen.

Jouw profiel en werktijden:

· Je beschikt over een relevante opleiding op MBO 3-niveau met betrekking tot planning en

administratie, of je hebt ruime ervaring met roosterplanning/ - ondersteuning vanuit jouw huidige functie;

· Je hebt recente ervaring met roosterplanning/ - ondersteuning;

· Je hebt ervaring met geautomatiseerd roosteren (bijvoorbeeld van het SDB);

· Je beschikt over kennis van de ouderenzorg, toegespitst op kennis van verplegende en verzorgende functies;

· Je hebt voldoende overwicht om medewerkers te wijzen op onregelmatigheden in het rooster;

 • Je werkt gemiddeld 4 dagdelen (ochtend, middag of hele dag) per week;
 • Bij ziekte of vakantie worden jouw taken overgenomen door een college roosterondersteuning.

Competenties:

 • Om kunnen gaan met details;
 • Zorgvuldigheid;
 • Prioriteiten kunnen stellen;
 • Samen kunnen werken.

Ons aanbod

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VVT, aangevuld met gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voorlopige salariëring is volgens FWG 3.0, schaal 35.

Deze vacature is verlopen